Fagbrev renholdsoperatør

Jobber du innen renhold uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Vi i Fønix hjelper deg!

Oppstart

Høst 2024

Pris

18.500,-
}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)
Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven som renholdsoperatør er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som allerede har erfaring fra renholdsfaget, og som nå ønsker å ta fagbrev.

Med fagbrev som renholdsoperatør bidrar du til å møte kompetansekravet til fast ansettelse som fagarbeider. Du vil ha med fagbrevet styrke din kompetanse til å jobbe jobben som renholdoperatør.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra renholdsyrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for renholdsoperatør er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Renholdsoperatør

Renholdsoperatørfaget er en komprimert utdanning for voksne. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

Renholdsplanlegging

 • Bruke ulike planleggingssystem i bygg, anlegg, installasjoner og transportmiddel.
 • Analysere renholdsbehov, planlegge kostnadseffektivt renhold og dokumentere det utførte arbeidet.
 • Vurdere egenskaper, tilstander og bruksområde for overflater og renholdsobjekt.
 • Sikre de kritiske suksessfaktorene i renholdsleveransen og tilfredsstille kravene i en tjenesteavtale.

Renhold

 • Holde overflater rene og sikre livssyklusen til overflatene i samsvar med gitte kvalitetskriterium.
 • Regelmessig renhold, periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg, anlegg, installasjoner og transportmiddel.
 • Å kritisk vurdere det gjennomførte arbeidet og kvalitetssikre renholdsleveransen.

Helse, miljø og sikkerhet

 • Identifisere og forhindre situasjoner som utgjør en fare for liv og helse i renhold av bygg, anlegg, installasjoner og transportmiddel.
 • Risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk, og gjennomføre sikker jobbanalyse.
 • Bruk av utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk.
 • Å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet.
 • Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!
Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent