Fagbrev service og administrasjonsmedarbeider

Jobber du som kontormedarbeider uten å ha fagbrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!

Oppstart

Høst 2024

Pris

18.500,-

Sted

Digitalt

}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)

Ønsker du å ta fagbrev som voksen så er teori til fagprøven som service og administrasjonsmedarbeider første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som allerede har erfaring fra å jobbe med service- og administrasjon, og som nå ønsker å ta fagbrev.

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver, avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Et fagbrev gir trygghet og styrke i arbeidsmarkedet.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra service og administrasjon. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for service og administrasjonsmedarbeider er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Service og administrasjon

Lønnsomhet og utvikling

  • Hvordan ulike faktorer kan bidra til bedre effektivitet, kvalitet og lønnsomhet i virksomheten.
  • Regelverk for arbeidslivet og for helse, miljø og sikkerhet.
  • Oppfylle miljøkrav og bruke ressurser effektivt.

Organisasjon og driftsstøtte

  • Planlegge, organisere, legge til rette for og utføre oppgaver som støtter styring og drift av virksomheter.
  • Forstå og arbeide etter målene og kjerneoppgavene til bedriften.
  • Hvordan organiseringen av virksomheten påvirker drift og arbeidsoppgaver.

Kommunikasjon og service

  • Gjøre administrative prosesser stadig bedre og mer brukervennlig.
  • Tilpasse kommunikasjonen og servicen til brukere internt og eksternt.
  • Å representere virksomheten.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent