Fagbrev servitør

Jobber du som servitør uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!

Oppstart

September 2024

Pris

18.500,-

}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)

Sted

Digitalt

Ønsker du å ta fagbrev som voksen så er teori til fagprøven i servitørfaget første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som allerede har erfaring fra å jobbe som servitør, og som nå ønsker å ta fagbrev.

Servitørfaget handler om servering av mat og drikke på ulike serveringssteder og kunnskap om lokale, nasjonale og internasjonale mat- og drikketradisjoner og trender. Faget handler videre om profesjonell veiledning og service til gjester med ulike ønsker og behov, gode måltids- og reiselivsopplevelser og mersalg.

Vg3 servitørfaget handler også om mat og drikke som kulturbærer i samfunnet. Faget skal bidra til å utvikle selvstendige, samarbeidende og omstillingsdyktige fagarbeidere i et arbeidsliv i endring.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid fra kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra servitøryrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for servitørfaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Servitørfaget

Håndverksferdigheter, formidling og produktkunnskap

 • Anbefalinger, valg og presentasjon av mat- og drikkevarer, serverings- og tilberedningsmetoder samt bruk av faguttrykk.
 • Profesjonell gjestebehandling.
 • Kunnskap om mat og drikke, tjenesteyting og mersalg.
 • Arbeide selvstendig og sammen med andre.
 • Estetikk og klargjøring av lokaler.
 • Bruk av håndverktøy, maskiner, utstyr og digitale bestillings- og betalingssystemer.
 • Samarbeid med andre faggrupper for å utvikle og sette sammen, kalkulere og pris-sette menyer tilpasset sesong og tradisjon, gjester og anledning.

Kvalitet og trygg mat og drikke

 • Personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene.
 • Trygg behandling og servering av mat og drikke.
 • Følge virksomhetens kvalitetssystem.
 • Lover og forskrifter som regulerer produksjon, salg og servering av mat og drikke.

Bærekraftig produksjon

 • Planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og øke lønnsomheten.
 • Best mulig ressursutnyttelse.
 • Bransjens påvirkning på miljøet gjennom valg av produkter.
 • Avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet

 • Kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet.
 • Skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet.
 • Sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet.
 • Virksomhetens mål og historie.
 • Tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer faglig utvikling, likeverd og likestilling.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent