Fagbrev tømrer

Jobber du som tømrer uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!

Oppstart

Høst 2024

Pris

18.500,-

}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)

Sted

Sandefjord

Ønsker du å ta fagbrev som voksen så er teori til fagprøven som tømrer første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som har erfaring innen tømrerfaget, og ønsker å ta fagbrev. På kurset lærer du om bygging og montering av trekonstruksjoner.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring som tømrer. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for tømrerfaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Tømrerfaget

Konstruksjoner

 • Hvordan en bygger trekonstruksjoner og konstruksjoner i sammensatt materiale, stål og lettmetall med utgangspunkt i produksjonsunderlaget, og om hvordan laster og krefter virker inn på konstruksjonene, og hvordan de holder på styrke og stabilitet
 • Utforme brannhemmende og lyddempende konstruksjoner, og å forankre, feste inn og montere ulike materiale i bygninger og konstruksjoner
 • Sortere og omarbeide og lagre trevirke og byggevareprodukt og kvalitetssikre produksjonen

Bygningsfysikk

 • Komplettere nye og rehabilitere eksisterende trekonstruksjoner, gjennom samhandling med andre fagområde og med hensyn til produksjonsunderlaget
 • Måle og dokumentere varme-, luft- og fukttransport i en bygning, og om termografering og trykktesting av bygninger og konstruksjoner

Rehabilitering, ombygging og tilbygg

 • Utbedre eksisterende bygningsdeler med nytt materiale og løsninger på grunnlag av produksjonsunderlag
 • Tilpasse og føye sammen trevirke og sammensatt materiale med eldre materiale og konstruksjoner
 • Endre trekonstruksjoner og sammensette konstruksjoner til nye funksjonsområde i samsvar med gjeldende regelverk

Helse, miljø og sikkerhet

 • Identifisere og hindre situasjoner som er fare for liv og helse ved bygging av bygg for næring, oppvekst, omsorg og bosteder
 • Risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse
 • Bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet
 • Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent