Norskkurs A2-B1 for helsepersonell

Et norskkurs for helseassistenter på A2-B1 nivå har som mål å hjelpe deltakerne med å utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter som de trenger for å kommunisere effektivt på norsk i en helsefaglig kontekst. Bli bedre i helsenorsk!

Det er for tiden ingen ledige plasser på kurset med oppstart 14. august 2023, men det er mulig sette seg på venteliste.

Kurset er GRATIS gjennom Klippekortordningen – En del av IMDis (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) satsning for å kunne tilby gode og tilpassede norskkurs til innvandrere og andre som trenger å lære norsk.

p

Oppstart

14. august 2023 (Fullt)

Pris

Gratis

}

Antall timer

80

Holmestrand

Torsdager
kl. 17-21

Horten

Mandager
kl. 09-13

Larvik

Mandager
kl. 09-13

Sandefjord

Mandager
kl. 09-13

Sandefjord

Mandager
kl. 17-21

Tønsberg

Torsdager
kl. 09-13

Temaer som dekkes i norskkurs A2-B1 for helsepersonell

  • Helsefaglige termer og uttrykk: deltakerne vil lære om helsefaglige termer og uttrykk som brukes i helsevesenet på norsk, slik at de kan forstå og bruke disse riktig.
  • Pasientkommunikasjon: deltakerne vil lære hvordan man kommuniserer effektivt med pasienter på norsk, inkludert hvordan man stiller spørsmål, lytter, og gir informasjon.
  • Skriving av helseopplysninger: deltakerne vil lære om hvordan man skriver helseopplysninger som navn, fødselsdato, allergier og tidligere sykdomshistorikk på norsk.
  • Skriving av e-post og brev til helsepersonell: deltakerne vil lære om hvordan man skriver e-post og brev til helsepersonell på en høflig og profesjonell måte.
  • Dokumentasjon og rapportering: deltakerne vil lære om hvordan man dokumenterer og rapporterer på norsk, inkludert hvordan man skriver journalnotater og rapporterer avvik.
  • Kultur og kommunikasjon: deltakerne vil lære om norsk kultur og kommunikasjon, inkludert hvordan man forstår og tilpasser seg ulike kulturer og kommunikasjonsstiler i helsevesenet.

Kurset i helsenorsk vil normalt inneholde en kombinasjon av klasseromsundervisning, øvelser og oppgaver, rollespill, skriveøvelser, og diskusjoner. Deltakerne vil få tilbakemeldinger og veiledning på muntlige og skriftlige oppgaver de utfører, slik at de kan lære og forbedre seg.

Spørsmål om norskkurs gjennom Fønix?

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent