Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) i Vestfold

Fønix tilbyr varig tilrettelagt arbeid til deg som har, eller har søkt om uføretrygd. Vi tror at alle mennesker har et behov for å bidra positivt i arbeidslivet og samfunnet.

I Sandefjord tilbyr vi varig tilrettelagt arbeid (VTA) innen lager/logistikk/transport, snekker, vaskeri, pakke og montering, og catering/kantinedrift.

I Tønsberg tilbyr vi varig tilrettelagt arbeid (VTA) i vårt glutenfrie bakeri, samt transport, pakke og montering og EE avfallshåndtering.

All vår kompetanse innen kommunikasjon, veiledning og endringsprosesser står klar til å hjelpe deg med å finne nye muligheter i arbeidslivet.

Hva er VTA?

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tilbud for deg som får uføretrygd. Du jobber i en skjermet bedrift med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.

Hvor jobber man?

Alle som får innvilget VTA-ordningen via Fønix jobber enten med vår merkevare Tangent eller hos en av våre eksterne samarbeidspartnere. Du får en arbeidskontrakt på lik linje med andre arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven.

Hvem kan få tilrettelagt arbeidstilbud?

Ordningen er aktuell for deg som mottar uføretrygd, eller i nær framtid forventer å motta uføretrygd, og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og lønn

Når du har varig tilrettelagt arbeid, beholder du uføretrygden din. Jobber du hos Fønix får du en bonuslønn i tillegg til uføretrygden.

Livsglede gjennom arbeid er å treffe andre mennesker.

Arbeidssøker Fønix

Det handler om å legge til rette

De som jobber med vår merkevare Tangent, produserer varer og tjenester til glede for næringslivet og privatpersoner. Arbeidet utføres av mennesker som trenger tilrettelegging i arbeidslivet, under veiledning av trygge og erfarne fagfolk.

Det ligger noe mer bak våre produkter og tjenester. I snekkerens flishaug og bakerens rester av mel, ligger også lukten av fersk arbeidsglede, stolthet og mestring.

For oss rommer ordet tilrettelegging noe veldig, veldig fint. Som små skritt på vei mot noe nytt, som endring av retning og oppdagelse av mening. Å legge til rette betyr at ting har et bestemt mål, at det er en større mening med det vi gjør.

Tenk på dette: Hvert produkt vi lager og hver tjeneste vi leverer, har betydd noe for den som har vært med på å lage det. Hos oss er ingen uviktig.

Hvordan søke?

Ta kontakt med oss i Fønix, så hjelper vi deg!

VTA Sandefjord

Karl Wærner Longvastøl

Karl Wærner Longvastøl

Jobbspesialist

Mona Larsen

Mona Larsen

Jobbspesialist

VTA Tønsberg

Stine Wicklund Mortensen

Stine Wicklund Mortensen

Jobbspesialist