Arbeidssøker

Koronavirus og arbeidsmarkedstiltak

For å hindre spredningen av koronaviruset, blir det endringer for deg som er i et arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV. 

På grunn av smittefare er de aller fleste aktivitetene stengt mellom 12. og 26. mars. Det betyr at du ikke skal møte opp i tiltaket.

Dette gjelder deg som er i 

  • arbeidsforberedende tiltak (AFT)
  • oppfølging
  • jobbklubb
  • avklaring
  • arbeidsrettet rehabilitering
  • arbeidsmarkedsopplæring
  • utplasser i en bedrift

Er du i tiltak, men er ansatt som arbeidstaker? Da skal du følge arbeidsgiverens instruks etter at de har gjort en risikovurdering av situasjonen din. 

Det er både ønskelig og tillatt med kontakt mellom deg og den du er i tiltak hos. Nå må kontakten skje digitalt eller på telefon.

Du får fortsatt tiltakspenger 

Utbetaling av tiltakspenger fortsetter selv om du ikke får vært i tiltaket nå. For å få utbetalt penger svarer du «Ja» på spørsmål 2 om at du har deltatt på kurs/tiltak. Deretter krysser du av for alle dager du skulle ha deltatt i denne perioden.

For ytterligere informasjon se:  https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus-og-arbeidsmarkedstiltak-i-nav

Vår filosofi er at veien tilbake til arbeidslivet i størst mulig grad bør skje i reelle arbeidsmiljøer.

Vi tror at alle mennesker har et behov for å bidra positivt i arbeidslivet og i samfunnet. 

All vår kompetanse innen kommunikasjon, veiledning og endringsprosesser står klar til å hjelpe deg med å finne nye muligheter i arbeidslivet. Vi hjelper deg med å få frem dine beste egenskaper og sammen finner vi den beste løsningen for deg og din fremtidige arbeidsgiver.

Forberedelse til oppstartsamtale

Før du møter til første samtale med konsulenten din er det en fordel om du reflekterer rundt din egen situasjon akkurat nå.

Last ned skjemaet; "Forberedelse til oppstartsamtale" med spørsmål som du svarer på før samtalen. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på spørsmålene i oppstartskjemaet.

Forberedelse til oppstartsamtale
Vedlegg til sluttrapport
Vedlegg til sluttrapport

Når du er ferdig i et tiltak skriver vi en sluttrapport som sendes til NAV.

I den forbindelsen er det viktig for oss at du får en mulighet for å fortelle oss om din opplevelse av å være i tiltak hos Fønix.

Sluttrapport til NAV.

Sluttevaluering

For at Fønix skal bli bedre er vi avhengig av dine tilbakemeldinger. Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på noen få spørsmål i forbindelse med din kontakt med Fønix. Gå til undersøkelsen her.

 

Sluttevaluering
Henvendelse om klage
Henvendelse om klage

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og tar alle henvendelser seriøst. Er det noe du er misfornøyd med kan du sende oss en tilbakemelding. Last ned klageskjemaet.

Nyttige lenker

Dersom du har behov for støtte ut over det du får hos Fønix, kan dette være nyttige lenker:

Finn svar på www.nav.no

Din veiviser i det offentlige www.norge.no

Fylkesmannen i Vestfold www.fmve.no

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon www.ffo.no

Mental helse www.mentalhelse.no

Fagforeninger som f.eks. www.lo.no

Arbeidstilsynet www.arbeidstilsynet.no

 

Nyttige lenker

Ønsker du vite mer

Kontakt oss