Arbeidsrettet rehabilitering (ARR+)

ARR+ er et tiltak som har til hensikt å styrke den enkeltes arbeidsevne gjennom fokus på kosthold og livsstil.

Arbeidsrettet rehabilitering pluss (ARR+)

Målgruppen er arbeidstakere som er sykemeldt, har arbeidsgiver og som har behov for livsstilsendring og/eller vektreduksjon.

Info
Ramme:

20 timer pr. uke, men tilpasses friskmeldingsgrad og arbeidsevne

4 uker

Oppfølging videre er 1 time pr. uke i 6 måneder

Søkes via lege eller NAV lokalt

Tiltaket leveres i Sandefjord

Ta kontakt
Hva skal til for å komme tilbake til eller beholde arbeidet?

Tilbudet blir satt sammen av ulike elementer ut fra den enkeltes behov og kan inneholde:

 • Individuelle veiledningssamtaler
 • Utarbeiding av kostholds- og treningsplan
 • Samhandling med arbeidsgiver, behandlende lege
 • Etablering av nye vaner og struktur i hverdagen i forhold til livsstil
 • Temasamlinger, kosthold, fysisk aktivitet, motivasjon og målarbeid
 • Helhetlig kartlegging knyttet opp mot arbeidsevne
 • Fokus på motivasjon og mestring
 • Livsstils- og kostholdsveiledning
 • Fysisk aktivitet, uteaktiviteter og/eller treningssenter
 • Arbeidspraksis der det er hensiktsmessig
 • Karriereveiledning