Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Tiltak for sykemeldte som har arbeidsgiver og der målet er tilbakeføring til arbeid.

Arbeidsrettet rehabilitering

Målgruppen her er sykemeldte deltagere som har arbeidsgiver og der målet er at de skal tilbake til arbeidsgiver.

Målgruppen kan for eksempel ha behov for:

 • Tilrettelegging
 • Endring av arbeidsoppgaver
 • Utprøving av nye oppgaver
 • Behandling
 • Gradvis tilbakeføring til jobb
Info
Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltagelse i arbeidslivet.

Sykemeldte som ikke skal tilbake til arbeidsgiver eller ikke har arbeidsgiver søkes til andre tiltak. 

Ramme:

Inntil 30 timer pr. uke, tilpasset friskmeldingsgrad og arbeidsevne

Totalt 4 uker

Tiltaket leveres i hele Vestfold. 

Etter avsluttet ARR-tiltak kan det være mulighet for oppfølgingstimer i en periode

Ta kontakt
Hva skal til for å komme tilbake i arbeid?

Tilbudet blir satt sammen av ulike elementer ut fra den enkeltes behov og kan inneholde:

 • Individuelle veiledningssamtaler
 • Samhandling med arbeidsgiver
 • Helhetlig kartlegging knyttet opp mot arbeidsevne
 • Fokus på motivasjon og mestring
 • Livsstil- og kostholdsveiledning
 • Fysisk aktivitet
 • Arbeidsutprøving etter behov
 • Temasamlinger