Oppfølging

Målet er å komme i ordinært arbeid eller beholde arbeid

Oppfølging

Målgruppen er arbeidssøkere som skal raskest mulig ut i ordinært arbeid, eller sykemeldte som skal beholde arbeid.

 

Info
Raskest ut i arbeid

I løpet av perioden i Fønix vil jobbspesialist sammen med arbeidssøker lage en plan på hvordan arbeidssøker skal få jobb. Våre jobbspesialister har god kunnskap om jobbmuligheter i det lokale næringslivet og Fønix har ett stort nettverk i arbeidsmarkedet.

Ramme:

6 måneder, tilpasses etter behov og med mulighet for forlengelse

Fulltidsaktivitet

Tiltaket leveres fra Larvik, Sandefjord,Tønsberg og Holmestrand

Ta kontakt
Målrettet arbeid for å komme raskest mulig ut i arbeid

Tilbudet skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand for å komme i ordinært arbeid eller kunne beholde et arbeid(feks. sykemeldt). Det blir satt sammen av ulike elementer ut i fra den enkeltes behov og kan inneholde:

  • Individuelle veiledningssamtaler
  • Karriereveiledning og muligheter i arbeidsmarkedet
  • Jobbsøking og intervjutrening
  • Temasamlinger
  • Oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplass