Slik fungerer arbeidsinkludering gjennom Fønix

Hege Norom, leder for NAV-tjeneste i Fønix

Hege Norøm, leder for NAV-tjenester i arbeidsinkluderingsbedriften Fønix

Fønix er en foregangsbedrift for arbeidsinkludering. Men hvordan fungerer det og hva er fordelene for bedriften?

Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene i samfunnet vårt for inkludering. Gjennom å være en del av arbeidslivet får vi muligheten til å oppleve fellesskap og kjenne tilhørighet. I denne artikkelen gir Hege Norøm, leder for NAV-tjenester i Fønix, nyttig informasjon til bedrifter som ennå ikke har åpnet døra for arbeidsinkludering.

Hva skjer når en bedrift sier ja til arbeidsinkludering?

– Da kommer en av våre jobbspesialister til bedriften og blir kjent med arbeidsoppgavene, hva som kreves for å jobbe der, type arbeidsmiljø og andre ting som er viktig for et godt innblikk i bedriften. Deretter sjekker vi om vi har noen i vår portefølje som kan passe, før vi kommer på besøk med jobbsøkeren vi mener passer best.

– Videre blir vi enige om arbeidsoppgaver som skal utføres, hvor mye personen skal jobbe, eventuelle tilrettelegginger og læringsmål, før vi lager en fremdriftsplan for arbeidsutprøvingen. Planen skal sikre at arbeidsgiver får oppfølgingen som trengs, og skal passe både for jobbsøkeren og bedriften.

Hva er viktig for å lykkes med arbeidsinkludering?

– Vi lykkes best når arbeidsgiver oppriktig ønsker å få til en løsning og jobbsøker er ærlig om sitt utfordringsbilde. En annen faktor er jobbspesialistens rolle som broen mellom jobbsøkeren og arbeidsgiver. Jobbspesialisten ser ofte muligheter som folk som ikke jobber med arbeidsinkludering til daglig, ikke ser.

Hva er jobbspesialistens rolle?

– Jobbspesialisten følger opp både jobbsøker og bedriften med oppfølgingsmøter, flere ganger i uka hvis nødvendig, Kontakten justeres ut fra behov, men arbeidsgiver kan alltid ringe jobbspesialisten dersom det er nødvendig. Som arbeidsgiver skal du ikke bli sittende alene.

Hvorfor skal bedrifter si ja til arbeidsinkludering?

– Først og fremst fordi man er i behov av flere ansatte i en liten eller større stilling, og får dekket behovet for å få oppgaver løst. Bedriften får dessuten en bemanningsløsning med lav risiko og mindre innsats enn ved vanlig rekruttering. I tillegg tar bedriften et samfunnsansvar som harmonerer godt med FNs bærekraftsmål nummer 8, som blant annet handler om full sysselsetting og anstendig arbeid til alle.

Kan du si litt om forholdet mellom NAV og Fønix?

– Som inkluderingsbedrift jobber vi på oppdrag fra NAV, det er altså NAV som bestiller plasser hos oss. Også er det viktig å si at de som kommer til oss ikke mister NAV-veilederen sin, Fønix blir bare en utvidelse av det NAV gjør. Slik sett er dette et fireparts-samarbeid mellom NAV, Fønix, bedriften og jobbsøker.

Hva er forskjellen på en tiltaksplass og en praksisplass?

– Når jobbsøker er på Fønix, har han eller hun en tiltaksplass. Når jobbsøker så skal ut i en bedrift gjennom tiltaksplassen på Fønix, blir dette en praksisplass. Målet er ordinært arbeid i en bedrift.

Hva koster arbeidsinkludering for bedriften?

– Fram til det blir avtalt en ordinær ansettelse, koster det ingenting. Heller ikke å bruke jobbspesialisten, som jo er avgjørende for å finne en god løsning for alle parter.

Hva vil du si til bedrifter som ennå ikke har sagt ja til arbeidsinkludering?

– Skal vi fortsatt ha et velferdssamfunn som i dag, er gode løsninger for arbeidsinkludering helt avgjørende. Vi har et moralsk ansvar for at alle får oppleve gleden av å ha en jobb, dette handler om våre felles velferdsgoder og totaløkonomien i samfunnet vårt.