Fagbrev gjenvinningsfaget
– gratis kurs!

Jobber du som gjenvinningsoperatør eller i avfalls- og gjenvinningsbransjen som ufaglært? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Vi i Fønix hjelper deg!

Kurset er for tiden GRATIS med midler fra Bransjeprogrammet til gjenvinningsbransjen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til gjennvinningsfaget.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Oppstart

Septmember 2023
Oktober 2023
Januar 2024

Pris

Gratis

}

Antall timer

120/12 samlinger

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven som gjenvinningsoperatør i Gjenvinningsfaget er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Kurset er for deg som allerede har erfaring fra avfalls- og gjenvinningsbransjen, og som nå ønsker å ta fagbrev.

Med fagbrev i Gjenvinningsfaget bidrar du med kompetanse til å forvalte ressursene og verdiene som finnes i avfall og som gir en bærekraftig samfunnsutvikling.

Kurset tilbys fysisk i Sandefjord, Fredrikstad og Oslo.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i klasserom og fysisk ute på anlegg. Totalt 12 samlinger.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for Gjenvinningsfaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Gjenvinningsfaget

Helse, miljø og sikkerhet

 • Kunnskap om, og sammenhengen mellom, sikkerhet, helse, ressursforvaltning og bransjens miljøpåvirkning.
 • Bruk av verneutstyr, smittevernutstyr og avvikssystemer.
 • Kunnskap om risikovurdering og forståelse av gjenvinningfagets rolle i miljøarbeidet.

Maskiner, utstyr og teknologi

 • Bruk av mekaniske, hydrauliske og elektriske systemer for avfallshåndtering.
 • Bruk av digitale applikasjoner, feilsøking og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Produksjon, dokumentasjon og veiledning

 • Prosesser for behandling og gjenvinning av avfall.
 • Se forbedringspotensialet ved drift og produksjon.
 • Dokumentere håndtering av avfall i henhold til dokumentasjonskrav.
 • Veilede kunder og samfunnet for øvrig og om å skape forståelse av betydningen av gjenvinning.

Håndtering av avfallsressurser

 • Håndtering av ulike typer avfall og om å utnytte ressursene i avfallet.
 • Kunnskap om de ulike aktørene i gjenvinningsbransjen.
 • Rammebetingelser for avfallshåndtering.
 • Hvordan miljøet påvirkes av avfallet, og hvordan samfunnet håndterer dette.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent