Fagbrev isolatør
– gratis kurs!

Jobber du som isolatør uten å ha fagbrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb i isolatørfaget være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!
Kurset er for tiden GRATIS med midler fra Bransjeprogrammet til bygg og industribransjen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til isolatørfaget.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Oppstart

Høst 2024

Pris

Gratis

}

Antall timer

150/6 timer per 2. uke

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven som isolatør er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som har erfaring som isolatør i offentlig eller privat sektor, og som ønsker å dokumentere din kunnskap i form av et fagbrev.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra isolatørfaget. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for isolatørfaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Isolatørfaget

Oppmåling og prefabrikkering

 • Oppmåling og prefabrikkering gjennom digitale programmer og maskiner for å beregne mengder og vinkler.
 • Bruk av målestokk.
 • Måle opp og tegne deler til prefabrikkering av kapsling, mantling og ytterbekledning.

Isolering og kapsling

 • Isolering og kapsling – velge og bruke materialer, verktøy og utstyr på en fagmessig, økonomisk og miljøvennlig måte.
 • Isolering og kapsling av rør, tanker og strukturer mot varme, kulde, kondens, lyd og brann.
 • Velge og bruke nye materialer og mekaniske og programmerbare maskiner.
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidet i henhold til regelverk og spesifikasjoner

Helse, miljø og sikkerhet

 • Identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i arbeid med isolering av rør, tanker og strukturer.
 • Risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk.
 • Gjennomføre sikker jobb-analyse.
 • Følge toleransekrav i prosjekter.
 • Bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk.
 • Arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet.
 • Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent