Fagbrev i kjemiprosess
– gratis kurs!

Jobber du med kjemisk prosessindustri uten fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!
Kurset er for tiden GRATIS med midler fra Bransjeprogrammet til gjenvinning og avfallsbransjen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til gjenvinningsbransjen eller produserer produkter som er resirkulerbare.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Oppstart

Høst 2024

Pris

Gratis

}

Antall timer

150/6 timer per 2. uke

Ønsker du å ta fagbrev som voksen så er teori til fagprøven i kjemisk prosessindustri første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som allerede har erfaring fra å jobbe med kjemisk prosessindustri, og som nå ønsker å ta fagbrev.

Fagoperatøren i kjemisk prosessindustri eller prosessteknikere arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Som prosesstekniker må du hele tiden gjøre vurderinger om den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra kjemisk prosessindustri. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for fagbrev i kjemiprosess er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen i kjemiprosessfaget.

Faginnhold – Kjemiprosessfaget

Helse, miljø og sikkerhet

• Å beskytte seg selv og andre mot skader, unngå helsemessige belastninger i form av slitasje og sykdom.

Prosessteknologi

  • Trygg drift av prosessanlegg og tilhørende produksjonsprosesser, råvarer, maskiner og prosedyrer.
  • Optimalisere arbeid ved bruk av datastyrte styringsverktøy og å ta i bruk ny og tilgjengelig teknologi.
  • Planlegge og vurdere arbeid.
  • Samarbeid med andre fagmiljøer.

Produksjon og dokumentasjon

  • Framstille produkter basert på standardiserte kjemiske reaksjoner i industriell skala.
  • Kvalitetssikre, følge instrukser og prosedyrer.
  • Dokumentere arbeidet.

Samhandling

  • Samarbeid med kolleger og andre faggrupper om å drifte prosessanlegg og å optimalisere produksjonen.
  • Etisk bevissthet og kritisk tenkning gjennom refleksjon og dialog.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent