Fagbrev murer
– gratis kurs!

Jobber du som murer uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Vi i Fønix hjelper deg!

Kurset er for tiden GRATIS med midler fra Bransjeprogrammet til murerbransjen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til murerfaget.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Oppstart

August 2023

Pris

Gratis

}

Antall timer

120/6 timer per 2. uke

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven som murer er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som har erfaring fra i muring i offentlig eller privat sektor, og som ønsker å dokumentere din kunnskap i form av et fagbrev.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra mureryrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for murerfaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Murerfaget

Mur-, flis- og våtromsarbeid

  • Mur-, flis- og våtromsarbeid på nybygg/rehabiliterte og restaurerete
    bygg i henhold til gjeldende regelverk.
  • Planlegge og gjennomføre arbeidet ved bruk av tegninger, beregninger og arbeidsbeskrivelser.
  • Valg og bruk av materialer til ulike formål med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi.
  • Viktigheten av å følge toleransekrav i prosjekter.

Helse, miljø og sikkerhet

  • Identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i arbeidet med mur- og fliskeprodukter.
  • Risikovurdere arbeid i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse.
  • Bruk av utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet.
  • Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Bærekraftig utvikling

I Vg3 murer- og flisleggerfaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å velge energieffektive løsninger og materialvalg, håndtere avfall og vurdere gjenbruk. Det handler om å utvikle bevissthet om de økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjonene ved bærekraftig utvikling gjennom å vurdere produkter, materialer og konstruksjoner kritisk.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent