Fagbrev i produksjonsteknikk
– gratis kurs!

Jobber du i en produksjonsbedrift uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!

Kurset er for tiden GRATIS med midler fra Bransjeprogrammet til jordbruk og skogbruksbransjen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet i produksjonsbedrift.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Oppstart

September 2024

Pris

Gratis

}

Antall timer

150/6 timer per 2. uke

}

Sted

Digitale og fysiske samlinger i Vestfold

Ønsker du å ta fagbrev som voksen så er teori til fagprøven i produksjonsteknikk første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som allerede har erfaring fra å jobbe i produksjonsbedrift, og som nå ønsker å ta fagbrev i produksjonsteknikk.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra produksjonsbedrift. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen i produksjonsteknikkfaget skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Produksjonsteknikkfaget

Helse, miljø og sikkerhet

  • Forståelse av gjeldende regelverk i bedriftens prosedyrer og praksis for en bærekraftig produksjon og vedlikehold.
  • Foreta risikovurdering og å forstå sikkerhetsgevinstene av å arbeide etter prosedyrer.

Produksjon

  • Planlegge, dokumentere, risikovurdering, forbedring og avvikshåndtering i daglig drift.
  • Planlegge arbeidet og å klargjøre materialer, produksjonsmaskineri og utstyr.
  • Innstilling av driftsparametre, oppstart og nedstenging av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer.
  • Håndtere tilhørende anlegg for produkthåndtering og sammenstilling.
  • Forståelse for orden, ryddighet og logistikk , samt å tenke på effektivitet og lønnsomhet.

Vedlikehold

  • Utføre nødvendig vedlikehold for å sikre stabil produksjon.
  • Forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg, og vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent