Fagbrev Tak og membranfaget
– gratis kurs!

Jobber du som taktekker uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!
Kurset er for tiden GRATIS med midler fra Bransjeprogrammet til bygg og industribransjen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til taktekkerfaget.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Oppstart

August 2023, september 2023, oktober 2023 og januar 2024

Pris

Gratis

}

Antall timer

150/6 timer per 2. uke

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven som taktekker er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som har erfaring som taktekker i offentlig eller privat sektor, og som ønsker å dokumentere din kunnskap i form av et fagbrev.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra taktekkeryrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for tak og membranfaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Tak og membrantekkerfaget

Tekking

 • Tekke tak og membraner på underlag av tre, stål og betong med utgangspunkt i beskrivelser og tegninger og om hvordan tak, dekker, tunneler og bassenger beholder styrke og tetthet og reagerer på klimabelastning.
 • Utføre brannhemmende og vanntettende tekkinger og montere ulike materialer på tak og dekker.
 • Vurdere og bearbeide dampsperrer, festemidler, isolasjon og tekkematerialer.

Bygningsfysikk

 • Tekke nye konstruksjoner og rehabilitere eksisterende etter beskrivelser og gjennom samhandling med andre faggrupper.
 • Kontrollere varme-, luft- og fukttransporten i en bygning.
 • Fuktkontroll, fuktmåling, termografering og trykktesting.
 • Kompetanse om damptetting, mekanisk innfesting, isolering og tekking.

Rehabilitering

 • Tekke eksisterende tak og membraner med nye materialer og løsninger på grunnlag av beskrivelser og kunnskap om gamle tekkemetoder.
 • Tilpasse tekking med nye materialer, eldre materialer og konstruksjoner.

Helse, miljø og sikkerhet

 • Identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i valg av isolasjons- og tekkemetode.
 • Risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse.
 • Følge toleransekrav i prosjekter.
 • Bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk.
 • Arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet.
 • Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent