Norskkurs for avfall- og gjenvinningsbransjen (1*6 kurs)

Jobber du i avfall- og gjenvinningsbransjen og har et behov og ønske om å lære norsk? Da bør du melde deg på dette GRATIS norskkurset!

Oppstart

September 2023

Pris

Gratis

}

Antall timer

60 timer / 4 timer per uke

Dette norskopplæringskurset har spesielt fokus på språket og ordforrådet som er relevant for avfall- og gjenvinningsbransjen. Hensikten med kurset er å forbedre din norskferdighet og øke din forståelse av ord og uttrykk som er vanlige innenfor ditt yrke.

Kurset er gratis for deg som har erfaring eller jobber innenfor avfall- og gjenvinningsbransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når norskkurset starter.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom på Zoom med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra – hvor enn du bor. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. Du vil også få tilgang til en digital ressurs du kan jobbe med utenom kurstiden. Våre lærere har lang erfaring i å undervise voksne i arbeidsnorsk. Vi tar utgangspunkt i situasjoner du vil møte i arbeidshverdagen. Undervisningen vil være praksisnær og benytte seg av forskjellige metoder som klasseromsundervisning, gruppearbeid, rollespill, bruk av digitale verktøy og relevante videoer fra avfall- og gjenvinningsbransjen.

Forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt å ha en tilknytning til avfall- og gjenvinningsbransjen. Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon.

Innhold

Opplæring i yrkesnorsk med utgangspunkt i følgende faglige emner

  • Forståelse for HMS – hva og hvorfor.
  • Forventninger til arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Samhandling på arbeidsplassen.
  • Å være del av et norsk arbeidsmiljø.

Har du spørsmål om kurset?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!
Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent