Norskkurs for jordbruk og skogbruksbransjen (1*4 kurs)

Jobber du i jordbruk og skogbruksbransjen og har et behov og ønske om å lære norsk? Da bør du melde deg på dette GRATIS norskkurset!

Oppstart

September 2023

Pris

Gratis

}

Antall timer

60 timer / 4 timer per uke

Dette norskopplæringskurset har spesielt fokus på språket og ordforrådet som er relevant for ditt yrke. Hensikten med kurset er å forbedre din norskferdighet og øke din forståelse av ord og uttrykk som er vanlige innenfor jordbruk og skogbruk. Kurset er gratis for deg som har erfaring eller jobber i jordbruk og skogbruksbransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når norskkurset starter.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom på Zoom med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra – hvor enn du bor. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. Du vil også få tilgang til en digital ressurs du kan jobbe med utenom kurstiden. Våre lærere har lang erfaring i å undervise voksne i arbeidsnorsk. Vi tar utgangspunkt i situasjoner du vil møte i arbeidshverdagen. Undervisningen vil være praksisnær og benytte seg av forskjellige metoder som klasseromsundervisning, gruppearbeid, rollespill, bruk av digitale verktøy og relevante videoer fra jordbruk og skogbruk.

Forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt å ha en tilknytning til jordbruk og skogbruksbransjen. Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon.

Innhold

Opplæring i yrkesnorsk med utgangspunkt i følgende faglige emner

  • Forståelse for HMS – hva og hvorfor.
  • Forventninger til arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Samhandling på arbeidsplassen.
  • Å være del av et norsk arbeidsmiljø.

Har du spørsmål om kurset?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!
Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent