Norskkurs for reiselivsbransjen

Jobber du i reiselivsbransjen og har et behov og ønske om å lære norsk? Da bør du melde deg på dette norskkurset!

Kurset er GRATIS med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor reiseliv. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når norskkurset starter.

Dette norskopplæringskurset har spesielt fokus på språket og ordforrådet som er relevant for reiselivsbransjen. Hensikten med kurset er å forbedre din norskferdighet og øke din forståelse av ord og uttrykk som er vanlige innenfor ditt yrke.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom på Zoom med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra – hvor enn du bor. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. Du vil også få tilgang til en digital ressurs du kan jobbe med utenom kurstiden. Våre lærere har lang erfaring i å undervise voksne i arbeidsnorsk. Vi tar utgangspunkt i situasjoner du vil møte i arbeidshverdagen. Undervisningen vil være praksisnær og benytte seg av forskjellige metoder som klasseromsundervisning, gruppearbeid, rollespill, bruk av digitale verktøy og relevante videoer fra reiselivsbransjen.

Forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt å ha en tilknytning reiseliv.

Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon.

Innhold

Opplæring i yrkesnorsk med utgangspunkt i følgende faglige emner

  • Kundeservice.
  • Reiselivskunnskap.
  • Forventninger til arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Samhandling på arbeidsplassen.

Har du spørsmål om kurset?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent