Ekspertbistand

Ekspertbistand er en tilskuddsordning som tilbys av Nav for å hjelpe arbeidsgivere med å redusere sykefravær og hindre utstøting av arbeidstakere.

Ekspertbistand benyttes av bedrifter der ansatte har lange/hyppige sykefravær eller ikke fyller sin stilling. Ekspertbistand kan gis i sykemeldingsperioden og mellom sykemeldingsperiodene.

Fønix er godkjent leverandør av Ekspertbistand og tilbyr sykefraværsoppfølging.

Som nøytral partner har vi fokus på tett dialog med både arbeidsgiver og ansatt. Vi har erfaringen og tryggheten til å stille de litt vanskelige spørsmålene – de du kanskje gruer deg for å stille, men som ofte må til for å løse krevende og fastlåste situasjoner.

Som nøytral partner har vi fokus på tett dialog med både arbeidsgiver og ansatt.