Klippekortordningen

Klippekortordningen er en del av IMDis (Integrerings- og mangfolds direktoratet) satsning for å kunne tilby gode og tilpassede norskkurs til innvandrere og andre som trenger å lære norsk.

Formålet med tilskuddet er å øke tilgjengeligheten til norskkurs og gi flere muligheten til å lære norsk.

Klippekortordningen tilbys for disse kursene:

Tilskuddet fra IMDi dekker kostnadene for norskopplæring gjennom klippekort­ordningen og er gratis for deltakerne.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent