Alle fortjener en sjanse

14. september 2021

Intervju med Hallvard Pedersen, Butikksjef Coop Extra Mosserød, tidligere NAV søkere Trine-Liz Dürbeck og Daniel Sørensen Tangen, og daglig leder i Fønix, Toril Gogstad.

De siste syv årene har Hallvard Pedersen hjulpet 20 arbeidssøkere fra Fønix ut i jobb, enten som ansatte i Coop Extra på Mosserød, eller gjennom nettverket sitt.
– For meg er det en vinn-vinn-situasjon, forteller han. For Trine-Liz (32) betød det alt.

Jobben utgjør mye av vår identitet. Å ha en arbeidsplass å gå til betyr mye for de fleste.
– Det er ikke bra å bare sitte hjemme, sier Hallvard. Gjennom samarbeidet med Fønix gir han en mulighet til de som av ulike grunner har stått utenfor arbeidslivet.

– Noen er her i 14 dager, enkelte over noen måneder og andre i flere år. Men alle fortjener en sjanse.

Livsglede gjennom arbeid

I fjor fikk ca 1200 personer jobb gjennom Fønix. Som arbeidsinkluderingsbedrift er Fønix størst i landet. I følge adm. direktør Toril Gogstad er det gode samarbeidet med NAV og bedrifter som er villige til å gi flere en sjanse, årsaken til de gode resultatene.

– Vår viktigste jobb er å styrke de ressursene som finnes i hvert enkelt menneske for at de kan skape verdi for arbeidsgiver og seg selv. Mottoet vårt Livsglede gjennom arbeid ligger som en klangbunn i alt vi gjør, forteller Gogstad.

Arbeidssøkere kommer til Fønix av ulike grunner; språkelever som trenger språkpraksis i en jobb, arbeidssøkere som har behov for å teste ut arbeidsevnen, de med hull i CVen som trenger erfaring, eller folk med ulike diagnoser som ønsker å komme i ordinært arbeid. Trine-Liz Dürbeck er en av de som virkelig har fått føle Livsglede gjennom arbeid på kroppen.
– Det å komme seg ut i arbeid hjelper mye. Du gjør noe, snakker med folk og sitter ikke bare hjemme, forteller hun åpenhjertig og legger til med et smil: – Du får til og med litt penger for det!

Trine-Liz fikk prøve seg i jobb hos Coop Extra gjennom Fønix. Nå er hun fast ansatt.
– Det er her jeg vil være. Dette er min butikk. Jeg vet ikke hvordan jeg ellers kan beskrive det. Det betyr alt, slår hun fast.

Å bli sett

– Hadde det ikke vært for Fønix, hadde jeg nok ikke vært her jeg er nå.

Det blide ansiktet får et preg av alvor. – Jeg trengte et spark bak.

Med støtte og veiledning fra Fønix turte hun selv å spørre om jobb. – Jeg tror ikke jeg hadde hatt like mye driv til å komme meg opp om morgenen og gå ut å søke jobb på egenhånd, sier Trine-Liz.

Hun forteller hvordan det å ha en jobb å gå til gjør en forskjell.
– Nå blir jeg til og med gjenkjent på gata, smiler hun. En følelse av å bli sett som hun ønsker å gi videre til de som kommer og handler.

– Hvis folk kan gå fra kassa mi med et smil, så gjør det dagen min. Jeg lever lenge på det!

Et godt arbeidsmiljø

Daniel Sørensen Tangen (33) har jobbet i butikken siden 2003. Han fikk mulighet til å prøve seg i jobben gjennom Fønix. I dag er han fast ansatt.

– Det beste med å jobbe i butikk er miljøet, forteller han. Vi har mye humor, uten det blir det fort kjedelig. Arbeidsoppgavene er helt ok de, men det er miljøet og det å ha noe å gjøre som er viktig.

– Daniel har ikke vært borte fra jobb en eneste gang! Han får skryt av sjefen og smiler.
– Jo, nei, kanskje, må han innrømme. Bortsett fra den gangen med benet.
– Ja, et par ganger har jeg måttet sende deg hjem, smiler Hallvard. – Som den gangen du nesten ikke klarte å gå. Tonen er god mellom de to. – Hadde alle hatt Daniels arbeidsmoral, hadde sykefraværet i Norge gått ned med 99 prosent, sier Hallvard.

Lavt sykefravær og lojale medarbeidere

Sykefraværet på Coop Extra Mosserød er lavt. Hallvard mener det skyldes det gode arbeidsmiljøet og at både han og de ansatte er fleksible.
– Trenger du en dag fri, så får du det. Det er viktig å trives på jobben. Dersom jeg som leder er grei, er terskelen høyere for å skuffe meg. Jeg ser helt klart at arbeidsmoralen øker og at de som har fått jobb her gjennom Fønix blir gode og lojale medarbeidere, påpeker han.

Trine-Liz er en av de som alltid sier ja. Hun har hatt en enorm utvikling.
– Jeg ser at mennesker vokser enormt på å få være i jobb, forteller Hallvard.
– Takket være ledere som Hallvard får noen som ellers ville stått utenfor arbeidslivet en mulighet til å vise seg fram, og vise at de er kvalifisert for jobben, på tross av manglende papirer og erfaring. Det er en viktig del av Fønix’ filosofi, forteller Toril Gogstad i Fønix.

– Noen trenger litt ekstra drahjelp, og få vist fram hva som bor i dem. Vårt fokus er å få arbeidssøkere ut i en jobb som kan passe, hos en arbeidsgiver som har behov for arbeidskraft. Da etableres et godt arbeidsforhold, påpeker Toril.

God oppfølging fra Fønix

Butikksjef Hallvard Pedersen, som eier og driver Coop Extra Mosserød sammen med Marius Iversen, er sitt samfunnsansvar bevisst. Men han er også tydelig på at det kan være utfordringer knyttet til å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet.
– Stort sett går det veldig bra. Tett og god oppfølging fra jobbspesialistene hos Fønix gjør prosessen mye enklere for oss, sier han.

En vinn-vinn-situasjon

Han forteller om en tøff bransje med høye krav der utvikling eller avvikling er det som gjelder. Likevel anbefaler han alle han kjenner å støtte opp arbeidssøkere fra Fønix og NAV og hjelpe dem tilbake til arbeidslivet. Han presiserer at han på ingen måte ønsker å utnytte noen, men vil hjelpe folk.