Arbeidsinkludering

– Gi noen en sjanse i din bedrift

Din bedrift kan være med på å endre noens liv. Trenger du folk og kan tilby praksisplasser, vil vi høre fra deg!

  • Våre avdelinger i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand tilbyr tjenester innen arbeidsinkludering.
  • Vi i Fønix sørger for rekruttering av riktig arbeidskraft.
  • Utgifter til lønn kan delvis dekkes via offentlige tilskuddsordninger.
  • Din bedrift får en dedikert jobbspesialist som følger opp jobbsøker og arbeidsgiver.
Ved å benytte Fønix får du hjelp til å ansette de rette personene. Vi har god erfaring med å matche arbeidsgivers behov med jobbsøkers kompetanse og ressurser.

Vi kan arbeidsinkludering

Fønix jobber hver dag for å hjelpe de som står utenfor arbeidslivet til å finne en jobb som matcher dem. Med begrepet jobbmatch mener vi en god match mellom arbeidsgiver og jobbkandidat.

Tillit og gode relasjoner danner grunnlaget for moderne arbeidsinkludering. Det gir varige jobber, og er bra for både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet.

Rekruttering gjennom Fønix

Ved å benytte Fønix får du hjelp til å ansette de rette personene. Vi har god erfaring med å matche arbeidsgivers behov med våre jobbsøkeres kompetanse og ressurser.

Vår målsetting er å få etablert en permanent arbeidsplass, for på den måten å bidra til verdiskapning for bedriften og den enkelte jobbsøker.

Det beste med Fønix er at de støtter og utfordrer på samme tid.

Arbeidssøker Fønix

Lønnskostnader ved praksisplass kan dekkes

Utgifter til lønn kan delvis dekkes via relevante offentlige støtteordninger. Vi hjelper deg med dette. Bedriften får også en dedikert jobbspesialist som vil følge opp både jobbsøker og arbeidsgiver etter behov.

Noen fordeler ved å rekruttere gjennom Fønix:

  • Kjenner jobbsøkerne og har kompetanse på valg av rett person til rett jobb gjennom grunnleggende kartlegging.
  • Gode samarbeidsavtaler med fokus på klar forventningsavklaring og tydelig ansvars- og rollefordeling.
  • Kvalitetssikring og løpende oppfølging av arbeidsgiver og jobbsøker.
  • Ivrige jobbsøkere som har lyst til å komme tilbake til arbeidslivet.
  • Faglig kunnskap og kompetanse når det gjelder tilrettelegging, også økonomisk.

Det gir veldig mye å hjelpe andre mennesker

Jobbsmak

Det er ikke alltid så lett å vite hva man egentlig kan, og hva man vil trives med. Noen ganger kan det være en utfordring å få til en god match med å finne riktig jobb hos rett arbeidsgiver.

Da er det godt å få muligheten til, i en kort periode, å kunne prøve seg i ulike jobber. Vi kaller det jobbsmak.

Arbeidspraksis/hospitering

Som arbeidsgiver vil det å ta inn en jobbsøker formaliseres via en hospiteringsavtale som signeres av alle parter. Hospitering er kostnadsfritt for bedriften, bortsett fra en yrkesskadeforsikring som bedriften er pålagt å tegne for periodens varighet.

Målet for Fønix sine jobbsøkere er arbeid. Ved å tilby hospitering vil du og din bedrift få en god avklaring i forhold til hvorvidt jobbsøkeren har den rette kompetansen og er egnet for en stilling hos deg.

Vi trenger flere bedrifter

Som vår samarbeidsbedrift får du en jobbspesialist som følger opp hele veien. Arbeidsinkludering er ikke bare en fin måte å ta samfunnsansvar på, det er også en smart løsning for rekruttering av nye medarbeidere.

Bedriftsbesøk

Vi hadde aldri klart å få så mange mennesker ut i jobb uten våre fantastiske samarbeidsbedrifter. Dette er bedrifter som tar et viktig samfunnsoppdrag og som spiller en avgjørende rolle i våre jobbsøkeres arbeidsliv.