Ett selskap – to merkevarer

27. september 2021

Fønix AS etablerer to merkevarer for å kunne framstå tydeligere i et stadig mer konkurranseutsatt marked.

Vi er de samme menneskene og har de samme gode
produktene og tjenestene som før, men vi ønsker å
kommunisere tydligere med våre kunder og
samarbeidspartnere.


• FØNIX – er et unikt HR-hus i Vestfold som har hovedfokus på få arbeidssøkere ut i jobb. Vi tilbyr også norskopplæring til fremmedspråklige. For bedrifter har vi tjenester innen sykefraværsoppfølging, omstilling og kompetanseheving.

• TANGENT – er næringslivets samarbeidspartner og leverandør innen logistikk. Vi leverer catering og glutenfrie bakevarer til bedrifter og privatpersoner.
Alt vi produserer og leverer utføres av mennesker med
behov for varig tilrettelagt arbeid. Produksjonene er også en god lærearena for elever som tar kompetansebevis som alternativ til ordinær videregående skole.