Europeisk samarbeid

27. september 2021

Fønix er partner i et spennende Erasmus+ prosjekt. Hovedhensikten med prosjektet er å utveksle ideer og erfaringer rundt bruken av ulike karriereveiledningsverktøy på tvers av landegrenser. Vi skal teste ut i hvilken grad ulike karriereverktøy kan påvirke unges karrierevalg.

Vi skal gjøre oss kjent med de verktøyene partnerne benytter, gjennom Teaching Training events i hvert land. I tillegg skal vi teste ut karriereverktøyet vip24 på120 elever på skoler i Tyskland, Polen, Italia og Norge.

Partnerne i prosjektet er Tyskland/Berufliche Schulen Schwalmstadt, Polen/ Zespół Szkół Adm.-Ekonomicznych, Norge/Fønix og Sandefjord Videregående Skole , Italia/ La Sapienza, Rosa Luxemburg og ADI.

Prosjektet startet i desember 2018 og skal avsluttes i mai 2020.

Det første TT- eventet vil foregå i Sandefjord 1.- 5. april 2019, med partnerne Fønix og Sandefjord Videregående Skole som vertskap. Hovedfokuset i eventet er å gi deltakerne en innføring i verktøyene WIE (SVGS) og vip24 (Fønix), og tilstrekkelig kompetanse til å håndtere testingen av vip24 på egen skole.

Vi ser frem til et interessant samarbeid med de ulike partnerne og er spente på å lære mer om europeiske karriereveiledningsverktøy.