Fagbrev på jobb gir gevinster til alle

27. september 2021

Å ta fagbrev gjennom jobben er en vinn-vinn-situasjon for ansatte og arbeidsgivere. Ansatte med fagbrev er med på å øke verdien i selskapene og gjøre dem i stand til å møte fremtidens krav.

Det blir stadig viktigere for folk å få fagopplæring for å ha en stabil tilknytning til arbeidslivet. For å kunne ta fagbrev, er det mange som trenger å styrke de grunnleggende ferdighetene sine. I praksis er det heller ikke alle voksne som har mulighet til å ta utdanning i en hektisk hverdag med full jobb, barn og regninger som skal betales.

For mange er fagbrev gjennom jobben en unik mulighet. Økt kompetanse vil gi grunnlag for å utføre jobben på en tryggere og bedre måte, samtidig som man får utvikle seg både faglig og som person. Ikke minst åpner det seg nye muligheter, ofte i form av fast jobb og høyere lønn. Gjennom å øke kompetansen kan man sikre både sin egen og selskapets fremtid, sier Anders Fremming Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

Fagkompetanse øker verdien

Coor, med hovedkontor på Lysaker, leverer servicetjenester innen eiendomsdrift, renhold og kantine. Denne våren har 20 ansatte startet med fagbrevopplæring innen byggdrift og institusjonskokk gjennom arbeidsplassen, kombinert med blant annet norskopplæring. Opplæringen gjennomføres i samarbeid med Fønix og er finansieret av Kompetanse Norge.

Denne opplæringen er en viktig milepæl for oss. Verdien i vårt selskap er menneskene, det er de som leverer vår service. Derfor er det viktig for oss å sikre god og riktig kompetanse. Dette øker både selskapets og de ansattes verdi. Samtidig gjør det oss i stand til å håndtere økte krav og forventninger i samfunnet hos nye og eksisterende kunder, sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor Norge.

Fantastisk sjanse

For deltakerne som skal ta fagbrev, er det ingen grunn til å være nervøse. Fagopplæringen tar utgangspunkt i jobbhverdagen deres, slik at de vil kjenne seg igjen i alt de skal gjennom. Fullfører de kurset, venter et fullverdig fagbrev.

Det er et tydelig ønske fra arbeidsplassen at vi skal ta fagbrev, men det er opp til hver enkelt å melde seg på. Du bare jobber og jobber, også plutselig en dag spør arbeidsgiver om du vil ta fagbrev. Da tenkte jeg at dette bare må jeg bli med på. For å ta skole i fem år er uaktuelt, det går ikke. Fagbrev vil også gjøre meg tryggere på arbeidsoppgavene og gi mindre risiko for å gjøre feil i jobben, sier kantinemedarbeider Waraphorn Olsen.

Fønix opplæring:

  • Fønix arbeider med bedriftsintern opplæring for ansatte som trenger å styrke sin kompetanse i et arbeidsforhold
  • Mye av opplæringen finansieres gjennom Kompetansepluss
  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, data og norsk
  • Fønix arbeider i tillegg mye med fagopplæring – i år leverer vi opplæring i 16 ulike fagbrevområder for mer enn 400 ansatte i forskjellige bedrifter i vår region
  • All opplæringen gjennomføres i samarbeid med bedriften og skreddersys den enkelte bedrift / deltager 

Tekst fra pressemelding fra Kompetanse Norge

Foto: Astri Pestalozzi

Bakgrunnsinformasjon

SSB: Det blir tyngre i arbeidsmarkedet for personer med lav utdanning. For personer i alderen 20-29 år med videregående utdanning er 90 prosent i arbeid eller utdanning. For de med kun grunnskole er det en lavere andel som er i arbeid eller utdanning i dag, enn for 10 år siden. I 2008 var tallet på like under 75 prosent, i 2016 var tallet falt til under 65 prosent. (Tall fra SSB)

NAV: Det er høy mangel innen helse- og sosialtjenester samt innen bygge- og anleggsvirksomhet. Ser vi på enkeltyrker, er det størst mangel innen ulike helseyrker som sykepleiere og helsefagarbeidere, her mangler det 12.750 personer. Det er også stor mangel innen håndverksyrker som tømrere og snekkere, elektrikere og rørleggere, som mangler 14.300 personer. (Fra Navs bedriftsundersøkelse 2019)

Uten fullført videregående opplæring kan det bli vanskelig å få en stabil tilknytning til arbeidslivet.