Felles mål om økt arbeidsdeltagelse

9. februar 2022

NAV og Fønix samarbeider godt for å sikre at enda flere personer får en varig økt arbeidsdeltakelse.

Fønix gjør en helhetlig kartlegging av deltagernes arbeidsevne og lager en plan for veien videre til økt arbeidsdeltagelse for den enkelte gjennom NAVs tiltak Avklaring.

Yadviga (Nav) og Wenche (Fønix) er veldig enige om at det er flere elementer som har vist seg å være betydningsfulle når det gjelder å få folk i arbeid på sikt. Det velfungerende samarbeidet mellom NAV, Fønix, arbeidssøker og næringslivet er tuftet på klare rollefordelinger, effektiv bruk av ressurser, et klart og tydelig felles mål og ikke minst god kommunikasjon. NAV og Fønix har jevnlige møter og lav terskel for spørsmål seg imellom.

Den viktige kartleggingen

I tett samarbeid med NAV jobber Wenche og hennes kollegaer i Moss med kartlegging av deltagernes muligheter, ressurser og kompetanse i arbeidet mot et felles mål om økt arbeidsdeltagelse. Kartlegging av utdanning, språk og arbeidserfaring og ikke minst det å legge en plan for veien videre er viktige elementer på veien mot økt arbeidsdeltagelse. Yadviga påpeker at NAV ser viktigheten av å avdekke alle mulige elementer som kan ha positiv eller negativ innvirkning i hvordan den enkelte mestrer eller føler å være i stand til å komme i mål som feks. helse-, økonomiske – familiære- og sosiale forhold.  I avklaringstiltaket ser vi hele mennesket og har en raus tilnærming samtidig som vi må tørre å utfordre, stille spørsmål og ikke minst få til gode arbeidsutprøvinger for å finne de varige løsningene som er til nytte både for deltageren og næringslivet sier Wenche.

NAV har mange virkemidler som kan bidra til at personer kommer i arbeid eller aktivitet og som sikrer sosial og økonomisk trygghet. NAV sin rolle er å veilede alle typer arbeidssøkere i krevende livssituasjoner og som trenger ekstra hjelp for å kunne delta i eller komme tilbake til arbeidslivet sier Yadviga.

Det viktige samfunnsoppdraget

Ved å gi arbeidssøkere en mulighet på arbeidsmarkedet er man som bedrift med på det viktige samfunnsoppdraget. Det er næringslivet som skaper arbeidsplasser og det gode samarbeidet med bedriftene i Moss er helt avgjørende for å få til en vellykket arbeidsinkludering. Resultatene viser at det som oftest blir en win/win situasjon for både arbeidsgiver og jobbsøker sier Yadviga.

Vi ser at vi har deltagere med veldig forskjellig bakgrunn og derfor blir det ekstra viktig at vi har et mangfold av bedrifter vi samarbeider med forklarer Wenche. Markedsteamet vårt har et bredt kontaktnett i forskjellige bransjer og med velvillighet og interesse fra næringslivet får vi til helt avgjørende arbeidsutprøvinger for våre deltagere.

Oppfordring til næringslivet

Vi oppfordrer arbeidsgivere til å samarbeide og involvere seg ved å ta inkludering som utgangspunkt ved ansettelse. Dette bidrar til å matche riktig behov og etterspørsel og øke muligheten til å lykkes i å finne adekvat arbeidskraft. Vi trenger flere arbeidsgivere som ser mer enn folks CV, og som gir folk en jobbsjanse selv om CV-en har hull. Vi er veldig takknemlig for alle de bedriftene som ser mulighetsrommet som finnes hos hver enkelt arbeidssøker og oppfordrer alle som ønsker til å ta kontakt med oss avslutter Yadviga i NAV.