Elisabeth (41) fikk hjelp til å finne drømmejobben

27. september 2021

FØNIX: LIVSGLEDE GJENNOM ARBEID

Intervju med arbeidssøker Elisabeth Randsby Henriksen, arbeidsgiver og daglig leder ved Trudvang Gjestegård, Marit Iversen, jobbspesialist i Fønix Jannike Dyreng-Nilsen og daglig leder i Fønix, Toril Gogstad.

Elisabeth (41) følte at hun falt utenfor arbeidslivet – så fikk hun hjelp til å finne drømmejobben.

LYKKEN ER EN JOBB

– At jeg som har slitt med sosial angst i over 20 år, jobber i en resepsjon og er hotellets ansikt utad, er bare fantastisk. Det sier Elisabeth Randsby Henriksen (41), én av drøyt 1400 arbeidssøkere som i 2017 kom seg i jobb via Fønix, NAVs forlengede arm i Vestfold.

Elisabeth ser seg rundt i resepsjonen på Trudvang Gjestegaard i Larvik med et stort smil. Hun har allerede jobbet her i noen måneder, men det hender at hun nærmest må klype seg selv i armen.

Pågangsmot og egenstyrke

For en som har slitt med sosial angst i årevis, er det ingen selvfølge å kunne stå bak en resepsjonsdisk og turnere små og store oppgaver til alle døgnets tider. Det ligger hardt arbeid og sterk vilje bak det Elisabeth har oppnådd. Det kan jobbspesialist i Fønix, Jannike Dyreng-Nilsen skrive under på.

 – Du hadde pågangsmot og vilje til å bryte sirkelen. Jeg husker du sa at du ikke ville la angsten bestemme over deg lenger.

Elisabeth nikker. – Det stemmer. Og da jeg så at det var utlyst en stilling her på Trudvang, tok Jannike kontakt med daglig leder og sa at de hadde en interessert kandidat. At Trudvang Gjestegaard takket ja til et samarbeid med Fønix, var et lykketreff. Jeg har vært i hotellbransjen tidligere, og da jeg kom hit, var det som å komme hjem.

1436 arbeidssøkere ut i jobb

Arbeids- og inkluderingsbransjen består av rundt 100 bedrifter på landsbasis. Samlet hjalp disse bedriftene rundt 9000 mennesker ut i jobb i 2017. Fønix, som jobber på oppdrag fra NAV, sto for 1436 av jobbene. Det tilsvarer cirka 15 prosent.

– Vi er stolte av å være den bedriften i vår bransje som formidlet flest mennesker til arbeid i 2017. Fønix jobber etter en god og veldokumentert metodikk, og våre jobbspesialister er dyktige i sitt fag. Vi jobber tett med næringslivet for å finne den gode arbeidsplassen for hver enkelt arbeidssøker, noe som gjør at arbeidsforholdet fungerer over tid. Gjennom å kunne prøve arbeidsforholdet før ansettelse samt god oppfølging i bedriften, reduserer vi bedriftens risiko for feilansettelse, sier Toril Gogstad, administrerende direktør i Fønix.

Arbeidssøkere som kommer til Fønix via NAV, har ulik bakgrunn.

– Vår viktigste jobb er å se muligheten hos hver enkelt. Vi konsentrerer oss om den friske og arbeidsdyktige delen framfor sykdommen eller begrensingen. Mottoet vårt Livsglede gjennom arbeid ligger som en klangbunn i alt vi gjør, forteller Gogstad.

Kartla ressurser og interesser

Tilbake til Elisabeth i resepsjonen. Elisabeth hadde vært utenfor arbeidslivet en god stund da hun i oktober 2017 kom til Fønix via NAV. I samarbeid med jobbspesialist Jannike gjennomførte hun en bred kartlegging av blant annet interesser, verdier og arbeidsressurser.

– Gjennom årene har jeg vært litt inn og ut av arbeidslivet og trengte hjelp til å finne ut hva jeg ville og kunne. Jeg hadde et sterkt ønske om å komme tilbake i jobb, og da stillingen på Trudvang Gestegaard ble utlyst, var det bare å hoppe i det. Etter én måned med prøvetid fikk jeg fast ansettelse, forteller hun med et smil.

– Alle fortjener en sjanse

Da Elisabeth begynte i jobben i november i fjor, hadde hun én måneds arbeidsutprøving. Før prøveperioden var omme, var daglig leder Marit Iversen og Elisabeth skjønt enige om at det måtte bli fast ansettelse. Marit forteller hvorfor.

                – Alle folk fortjener en sjanse, og da vi trengte flere ansatte, var Elisabeth en sterk kandidat. Hun hadde erfaring fra bransjen, og mitt umiddelbare inntrykk var at hun var perfekt til jobben. Vi er en liten bedrift, bare 7-8 ansatte, og er avhengige av å ha rett person på rett plass. Elisabeth har alle de kvalifikasjonene vi ønsker hos en medarbeider i resepsjonen. Hun er et ja-menneske som tar ansvar og initiativ.

Åpen dialog er viktig

I utgangspunktet ble Elisabeth ansatt i en stilling som innebar to jobbhelger i måneden.

– Nå jobber jeg nesten fullt i perioder. Aller best trives jeg når det skjer mye uforutsett. Da må jeg bare takle ting underveis, og jeg slipper å bruke krefter på å grue meg på forhånd, forteller Elisabeth.

– Vi har valgt å ha en åpen og ærlig dialog. Er det sider ved jobben som blir ekstra krevende, snakker vi om det og finner løsninger, legger Marit til.

– Marit har en omsorgsfull lederstil, skyter Jannike inn, og en forståelse av at hvem som helst kan få tøffe perioder i livet. Vi kan alle bli syke, miste jobben eller bli utsatt for noe som gjør at arbeidsressursene våre endres. Da er det viktig å få en sjanse.

Elisabeth nikker. – Gode støttespiller hos NAV og Fønix har betydd mye for meg. Jeg fikk mye støtte av Jannike før jeg våget å søke. Og her på jobben opplever å bli møtt med respekt for den jeg er. Det er utrolig viktig. Det er mye skam knyttet til sosial angst, til det å føle at du ikke passer inn noe sted, verken i arbeidslivet eller i livet generelt.

 – En arbeidsgiver trenger ikke ha å kjent det på kroppen selv for å kunne åpne døren for noen som har kommet litt skjevt ut, poengterer Marit. – Å gi noen en sjanse er en vinn-vinn-situasjon.

Vekst gjennom tillit

– Tenk det, sier Elisabeth og flytter litt på noen papirer i resepsjonen. – For noen måneder siden våget jeg ikke en gang tenke tanken på at jeg skulle klare noe som dette. Og se på meg nå! Det er ingen tvil om at mennesker vokser gjennom tillit og muligheter, men det krever at arbeidsgivere våger å ansette litt utenfor A4. Til gjengjeld får de lojale medarbeidere som vet å verdsette muligheten de får. For noen er det kanskje bare en hvilken som helst jobb. For meg som har stått utenfor arbeidslivet en stund, gir jobben enormt mye livsglede. Jeg er evig takknemlig for denne sjansen.

 Fakta om Fønix

  • HR-hus som hjelper mennesker å komme i jobb eller hindre frafall fra jobb
  • Jobber på oppdrag fra NAV og bedrifter
  • Tett samarbeid med næringslivet for å sikre rekruttering med lav risiko
  • Opplæring innen norsk, grunnleggende ferdigheter og fagopplæring i bedrift
  • 200 ansatte
  • Omsetning 190 MNOK

Artikkelen er hentet fra Østlandsposten