Fønix i Norgestoppen

14. september 2021

Ingen andre arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge har fått flere mennesker ut i jobb i år enn Fønix fra Sandefjord.

TEKST HENRIK SANDVIK

– Dette er vi veldig stolte av, sier adm. direktør Toril Gogstad i Fønix. Hun leder Sandefjords­bedriften som topper NHOs ferske jobbstatistikk.
– Vi har hjulpet 697 mennesker ut i jobb i første halvår, og det er ingen andre arbeidsinkluderingsbedrifter i landet som kan måle seg med det, sier Gogstad.

Selskapet samarbeider med bedrifter som blant andre Emergency Care, Dreamport, Noatun, Fjordfolk, Jula, Mekonomen, Scandic Park Sandeford og PBT, og leverte positive resultater også i for.
– Vi er med på regjeringens inkluderingsdugnad der fokuset er en felles innsats for å få flere i jobb – særlig de som står lengst unna arbeidslivet, sier Gogstad.

På landsbasis består arbeids­ og inkluderingsbransjen av omkring 100 bedrifter, og disse hjalp totalt rundt 9.000
mennesker ut i jobb i 2017. Fønix sto for 1.436 av jobbene – eller cirka 15 prosent.
Fønix har NAV som sin oppdragsgiver, og er eiet av Sandefjord kommune.
Arbeidssøkere med vidt forskjellig bakgrunn får hjelp hos Fønix, og det å komme ut i arbeid betyr mye for de fleste.

– Vi har genuin tro på at arbeid øker livskvalitet og er den største enkeltfaktor for din helse. Vi jobber med ungdom som
aldri har vært i jobb og godt voksne arbeidssøkere som har stått lenge utenfor arbeidslivet eller som aldri har jobbet. Dette er mennesker som har søkt mange jobber uten å komme i betraktning, sier Gogstad.

Arbeidssøkerne peker blant annet på personlige faktorer som:
• Mestringsfølelse.
• Økt selvtillit.
• Tilhørighet.
• Identitet.
• Stolthet.

Med et arbeid i stor omstilling og stadige krav til ny kompetanse, gir Fønix fagopplæring i bedrift for ufaglærte ansatte som dermed styrker sin tilknytning til arbeidslivet. Fagbrevet er med på å synliggjøre de ansattes kompetanse.

Fønix har også lang erfaring med norskopplæring for mennesker med fremmedspråklig bakgrunn, og målet er i
alle tilfeller å etablere arbeidsforhold som skal fungere over tid.

– Vi jobber tett med næringslivet for å finne gode arbeidsplasser for hver enkelt. Vi prøver ut arbeidsforholdet før en eventuell ansettelse, og sørger også for god oppfølging mens personen er ute i bedriften. På den måten reduserer vi også bedriftens risiko for feilansettelse, sier Fønix­lederen.

Vi har hjulpet 697 mennesker ut i jobb i første halvår, og det er ingen andre arbeidsinkluderingsbedrifter i landet som kan
måle seg med det.

Toril Gogstad

FØNIX

HR-hus med hovedkontor i Sandefjord og oppdrag i hele landet
Hjelper mennesker å komme i jobb eller hindre frafall fra jobb
Jobber på oppdrag fra NAV og bedrifter
Samarbeider tett med næringslivet for å sikre rekruttering med lav risiko
Har 200 ansatte og omsatte for 190 millioner kroner i 2017