Fønix topper nasjonal jobbstatistikk

27. september 2021

Pressemelding septemer 2018

I følge jobbstatistikk fra NHO er det ingen andre arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge som har fått flere mennesker ut i jobb enn Fønix i løpet av første halvår 2018.

 697 mennesker har fått jobb i regi av Fønix AS i løpet av årets første 6 måneder. Hva betyr det egentlig for enkeltmennesket å komme i arbeid? Tilbakemeldingene fra våre arbeidssøkere som nå er i fast jobb er at de opplever vekst, mestring, økt selvtillit, identitet, stolthet, muligheten til å leve av egen inntekt og så mye, mye mer. 

Gjennom å benytte metoder med dokumentert effekt kvalifiserer vi arbeidssøkere for ordinært arbeidsliv. Vi ønsker å takke for det gode samarbeidet med det lokale næringslivet i Vestfold og vår oppdragsgiver NAV.

Fønix er sitt ansvar bevisst i forhold til den internasjonal inkluderingsdugnaden som er satt i gang av regjeringen med Erna Solberg i spissen; der fokuset er en felles innsats for å få flere i jobb – særlig de som står lengst unna arbeidslivet.

Statistikk fra Arbeid&Inkludering (Bransjeorganisasjon i NHO Service og Handel):

Fakta om Fønix

  • 1436 mennesker fikk jobb i 2017 med hjelp av Fønix
  • HR-hus som hjelper mennesker å komme i jobb eller hindre frafall fra jobb
  • Jobber på oppdrag fra NAV og bedrifter
  • Tett samarbeid med næringslivet for å sikre rekruttering med lav risiko
  • Opplæring innen norsk, grunnleggende ferdigheter og fagopplæring i bedrift
  • Omsetning 190 MNOK

For ytterligere informasjon kontakt:

Toril Gogstad

Adm. direktør

Mob. 90547490

toril.gogstad@fonix.as