Godt samarbeid mellom PG Flow Solutions AS og Fønix

27. september 2021

Fønix en er arbeids- og inkluderingsbedrift. Vår hovedbeskjeftigelse er å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet inn i jobb, et oppdrag vi gjør bl.a. på vegne av NAV. I fjor skaffet Fønix hele 1436 personer ordinært arbeid i Vestfold.

Fønix avd. Sande tok kontakt med PG Flow Solutions AS avd. Sande i januar 2018, for å høre om muligheter for et samarbeid. PG inviterte til et hyggelig bedriftsbesøk og omvisning, der det ble utvekslet informasjon om hverandres bedrifter. Gjennom Fønix og en hospiteringsavtale, kan PG gi arbeidssøkere verdifull arbeidserfaring. Noen arbeidssøkere er i behov for å bli kjent med et nytt yrke, mens andre har behov for å avklare hva slags arbeidsevne de har, før de søker en lønnet jobb. PG ble i tillegg kjent med at bedriften kan prøve ut en medarbeider i en kort hospiteringsperiode, før en eventuell formell ansettelse blir gjort.

Williams har vært hospitant hos PG siden slutten av februar. Williams har en påbegynt utdannelse som industrimekaniker, og får verdifull arbeidspraksis som mekaniker hos PG. Williams er veldig takknemlig for muligheten for å få mer arbeidspraksis, og håper dette kan føre han nærmere en lønnet jobb og et fagbrev.

Håkon har tidligere jobbet som lastebilsjåfør, men så seg nødt til å finne et nytt yrke. I dag er han hospitant hos PG, for å prøve ut om en jobb som lagermedarbeider kan være aktuelt. Håkon er veldig fornøyd med å kunne prøve seg ut hos PG, samtidig som han får «vist seg frem».      

Fønix avd. Sande setter stor pris på samarbeidet med PG. Vi som jobber som jobbspesialister hos Fønix, blir godt kjent med arbeidssøkerne. Mange har vært utenfor arbeidslivet av forskjellige årsaker. Arbeidssøkerne forteller oss ofte om hvor godt det er å bli inkludert i en bedrift. Og gjennom en hospitering kjenner de at veien til ny jobb ikke lenger føles som en utfordring. Det å få tilbake mestringsfølelse og selvtillit, og igjen få kjenne på arbeidsglede, gir arbeidssøkerne økt livskvalitet.

PG er åpne om at de ønsker å satse på lokalsamfunnet ved nyansettelser. Så en stor takk til PG som bidrar med et viktig samfunnsansvar.     

Helping people return to work  

May 2018 – PG Flow Solutions’ facility in Sande, Vestfold, has entered into a cooperation agreement with local work inclusion company Fønix AS to provide relevant vocational training for individuals who find it challenging to find employment through regular recruitment processes.

Fønix AS is a company dedicated to helping unemployed people return to work. Last year, the company secured 1,436 people employment in Vestfold alone.

“Through a hospitation agreement with Fønix, PG Flow Solutions can provide job-seekers with valuable work experience, while PG benefits from motivated individuals who are keen to return to full time employment,” says Anja Fagerås, HR manager at PG Flow Solutions.

After meeting Fønix AS for the first time in January this year, PG Flow Solutions has already brought two people in for work experience. Williams, who has commenced a qualification within industrial machine operation and maintenance, will gain valuable work experience as a mechanic. In addition, Håkon, who formerly worked as a lorry driver, has started working at the warehouse of the company’s Sande facility.

“We hope that this will prove mutually beneficial for both parties, and that it could be the beginning of a broader cooperation,” says Fagerås.

PG Flow Solutions provides proprietary solutions, systems and products for companies within the maritime, energy, aquaculture and land-based process industries. The heritage of the business is pumps and pumping systems. Its headquarter is based at Hvalstad, Asker, Norway, with main manufacturing sites located in Sande, Vestfold, Norway, and Worcester, UK. The company also has a fabrication site in Al Khobar, Saudi Arabia, and a service set-up in Ningbo, China.