Internasjonale prosjekter

27. september 2021

Jobbkonsulent Lene Odbert Thorstensen og Andrej Koros᷃ec fra Public University i Ptuj i Slovenia mener IPS-metodikken er velegnet for å få flere i jobb.Fønix er for tiden involvert i ikke mindre enn 9 internasjonale prosjekter og håper å få godkjent tre til i løpet av våren. – Dette skjerper oss faglig og øker motivasjonen til de ansatte, sier daglige leder Toril Gogstad.

«Together with the client we work with his or hers CV. Maybe we have to brush it up, make it more relevant. «Det er onsdag formiddag i kurslokalene til Fønix i Sandefjord. Jobbspesialistene Kenneth Hansen og Frode Heieren forteller entusiastisk hvordan Fønix jobber med IPS-metodikken foran en forsamling med 20 jobbspesialister fra Ungarn, Slovenia og Romania. Det er god stemning, humor, engasjement og gode spørsmål. Dette er første gruppe av totalt 60 som skal få målrettet IPS-opplæring fra Fønix, som en del av et stort EEA Norway Grants prosjekt hvor Fønix er Expert Partner på IPS. 
– Dette er en metode som er lite brukt hos oss, men som har vist seg å være suksessfull. Vi er her for å lære, utveksle erfaringer og finne ut hvordan vi kan bruke IPS i Slovenia. Vi har store utfordringer med unge NEETS (ungdom Not in Education, Employment, or Training) og mangel på arbeidsplasser. Vi ønsker å trene opp jobbspesialister til å bistå ungdom og arbeidsgivere i ansettelser, sier Andrej Koros᷃ec fra Public University i Ptuj i Slovenia.
Dette IPS-prosjektet for ungdom involverer 8 jobbspesialister i Fønix og har samlinger både i Norge og samarbeidslandene. Jobbspesialist Lene Odberg Thorstensen er en av dem som deltar.
– Det er veldig spennende. Selv om vi står for opplæringen, lærer vi selv også veldig mye og det gir oss nye perspektiver også for hvordan vi jobber hjemme, sier hun.

Tydelig profil

Den interne strategien i Fønix for å involvere seg i internasjonale prosjekter har en tydelig profil. Hensikten er å drive innovasjon, og å videreutvikle kompetanse hos de ansatte. Det skal være prosjekter innenfor prioriterte kompetanseområder for arbeid- og inkluderingsbedriften i Vestfold:

  • Jobbsøk, arbeidslivstrening/utenforskap
  • Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet
  • Språk- og arbeidslivstrening for innvandrere
  • Kompetansekartlegging/gruppeprosesser
  • Formell kompetanse for ufaglærte i form av fagbrev

Jan Evensen er salgssjef for opplæringsavdelingen i Fønix og en drivkraft for at bedriften skal spille en aktiv rolle i internasjonale prosjekter enten gjennom egne prosjekter eller som partner. 
– Det er en målsetting å engasjere flest mulig medarbeidere i Fønix i gjennomføringen av prosjektene, og i løpet av de tre siste årene vil 40 medarbeidere være involvert, sier han.

Nettverksbygging

Den økende evnen til å samhandle internasjonalt styrker både bedriften og den enkelte veileder. 
– Vi lærer når vi er ute og i møte med fagpersoner i andre land som kan ha helt andre samfunnsforhold og velferdssystem – og hvor man kanskje må være kreativ på en helt annen måte, forteller han. 
En viktig begrunnelse for strategien er også bygge nettverk mot andre utdanningsinstitusjoner – både nasjonalt og internasjonalt. Det ferskeste prosjektet Fønix er involvert i er en fjær i hatten. Fønix har fått godkjent et stort Erasmus+ prosjekt på KA3-nivå. Dette er på politisk nivå hvor vi er delegert av Kunnskapsdepartementet for å representere dem over en periode på tre år i samarbeid med utdanningsmyndighetene i Irland og Malta med fokus på utvikling av grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet. 
– Dette er veldig spennende for oss fordi det går rett inn mot den målgruppa som vi jobber mye med, voksne ansatte i bedrifter med lav formell kompetanse. Det vil selvsagt også ha betydning for innvandrere og andre med svake norskkunnskaper, forteller han.

 Jobbspesialistene Kenneth Hansen og Frode Heieren underviser om IPS

 Jobbspesialistene Kenneth Hansen og Frode Heieren deler erfaringer om IPS-metodikken.

Fakta internasjonale prosjekter i Fønix

–  Prosjekter knyttet til mobilitet gjennom utveksling av kompetanse og erfaring med kompetansemiljøer i andre europeiske land.

–  Strategiske partnerskap gjennom utvikling av teori/praksis og metodikk i samarbeid med europeiske partnere

–  Policy partnerskap gjennom å bidra til å utvikle politikk og metodikk knyttet til sentrale felt innen livslang læring, arbeidsmarkedsutvikling og integreringsfeltet i Europa.

–  Prosjekter gjennom følgende ordninger/programmer for kunnskapsutveksling: Erasmus+, Nordplus, EEA Norway Grants

–  Er engasjert i internasjonale nettverk som EPALE (fagportal for voksenopplæring), European Basic Skills Network, European Literacy Policy Network

–  Involvert i prosjekter i samarbeid med partnere i Danmark, England, Finland, Grønland, Slovenia, Ungarn, Romania, Portugal, Irland, Hellas, Østerrike, Malta, Spania, Tyrkia, Portugal, Kroatia, Tsjekkia, Ukraina og Belgia

Artikkelen er hentet fra Arbeid & inkludering