Møt fargerike Mona – tilbake i full stilling

27. september 2021

Etter mange år ute av arbeidslivet pga. sykdom har hun nå jobbet seg tilbake til sin arbeidsplass som assistent på Hof bo- og behandlingssenter, med økt mestringstro og motivasjon og ikke minst mye lettere til sinns og med bedre helse.

 «Uten tett veiledning og oppbacking fra jobbspesialist Even Birkelund Bjørn i Fønix ville jeg aldri kommet tilbake og fungert så bra i jobben som jeg gjør nå» sier Mona.

Fønix jobber på oppdrag fra NAV og Mona har blitt fulgt opp gjennom Arbeidsrettet rehabiliteringstiltaket. Even gå henne troen på at det er mulig å komme tilbake til jobb og sammen laget de en plan for opptrapping, progresjon og tilbakekomst i egen stilling.  De fokuserte på bedre kommunikasjon i jobbhverdagen og Mona trekker særlig fram Evens evne til å få henne til å tenke positivt rundt egen mestringsevne og arbeidskapasitet rundt det å komme tilbake i full jobb.

Mona har vært gjennom en livstilsendring i forhold til kosthold og trening og dette har også vært viktig i arbeidet med å komme tilbake i jobb.

Mona får skryt av tjenesteleder Mette Kristin Hansen Poosz – for å være en kreativ dame og en positiv drivkraft i jobben.

Nå over ett år etter, er hun stabil i jobb og i ferd med å fullføre sitt fagbrev som helsefagarbeider.

Det er godt å se at vår felles tro på «Livsglede gjennom arbeid» gir resultater.