Nour følger drømmen om å bli sykepleier

9. september 2021

Intervju med Solveig Torbjørnsen, Integreringskonsulent i Fønix, tidligere språk- og integreringsdeltaker Nour Bader Alahmad og daglig leder i Fønix, Toril Gogstad.

Da Nour Bader Alahmad (35) kom til Norge som flyktning fra Syria i 2014 var det med en bachelorgrad i engelsk i bagasjen. Sammen med integreringskonsulent i Fønix, Solveig Torbjørnsen, har hun lagt opp et målrettet løp der drømmen er å bli sykepleier. Nå er hun godt i gang med det første året på sykepleiestudiet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Uten hjelpen fra NAV og Fønix hadde jeg ikke kommet dit jeg er nå. Jeg har etablert livet mitt på nytt, forteller Nour fra sofaen på Nes Bo- og behandlingssenter i Tønsberg, der hun jobber ved siden av studiene. – Solveig har vært veldig hjelpsom, skryter hun og forteller at integreringskonsulenten har kjørt henne rundt, organisert, snakket med Nokut, Samordna Opptak og kontaktet universitetet.

 Introduksjonsprogrammet for flyktninger er på to år. – På den tiden er det mye som skal inn, derfor ligger nøkkelen i å gjøre mye samtidig, forteller Solveig.

Språkopplæring, jobb og utdanning i kombinasjon

Da Nour startet norskopplæring i Fønix Integrering i 2015, startet hun samtidig med sin individuelle karriereveiledning. Sammen med veilederen fra NAV og Solveig la hun en plan der målet var sykepleiestudiet.  

 – Akkurat Nours tilfelle var litt vanskelig. For selv om Nour er en ressurssterk dame med utdanning fra hjemlandet, var det ikke bare-bare. Hun kom til Norge før den store flyktningestrømmen og før alle systemer var på plass. Bare å få avklart hva hun manglet for å komme videre med høyere utdanning var en utfordring. Vi visste rett og slett ikke hvor bra vitnemålet fra Syria var og hvor mange poeng hun hadde når hun skulle søke gjennom Samordna opptak. Tett og god oppfølging fra NAV og Fønix var avgjørende for å finne et optimalt løp for Nour.

Solveig forteller hvordan parallelløpet med norskopplæringskurs hos Fønix, norsk videregående skole i Kompetansebyggeren, selvstudier og språkpraksis ved hjemmetjenesten i Ranviksenteret i Sandefjord har vært en av suksessfaktorene, kombinert med Nours iherdige innsats og stå på-vilje.

Høyt utdannet fra hjemlandet

Mange høyt utdannede mennesker som kommer som flyktninger får aldri muligheten til å bruke utdannelsen sin i Norge. – Jeg har stor respekt for de som kommer med høy utdanning og som må begynne på nytt. Det å ville begynne på videregående skole etter å ha tatt en utdanning og vært i jobb i mange år er ganske imponerende.

 Solveig møter nye flyktninger tidlig i integreringsprosessen. Hun husker at hun tidlig så Nours styrke og vilje til å nå målet sitt.

– Dessuten sa hun alltid hei og var så hyggelig. De to fikk god kontakt fra dag én.

 – Det jeg liker best med jobben min er å bli kjent med menneskene jeg møter. Det er enormt spennende å møte ulike mennesker, finne deres styrker og interesser, og få høre deres historie. Som integreringskonsulent er jeg en som ser etter muligheter og hjelper til å lage realistiske planer for utdanning. Så holder jeg øynene på målet, støtter, går på siden og heier når det blir vanskelig. For det er mange utfordringer man møter på. Det er så mange sterke, tøffe og motiverte mennesker der ute som gjør en stor jobb hver eneste dag med å kombinere jobb, utdanning, lære språk, få seg nye venner og alt annet man må tenke på når man er ny i landet.

Vellykket integrering gjennom jobb

Nour har selv skaffet deltidsjobben ved Nes Bo- og behandlingssenter, en jobb hun er avhengig av å ha ved siden av studiene. – På skolen lærer jeg teorien, og så kommer jeg hit og gjør det i praksis. Her lærer jeg også mer norsk og knytter nettverk. Jeg har fått venner, og hver måned drar vi på lønningspils, smiler hun. Med Fønix’ språkopplæringsprogram og praksistrening var hun godt forberedt på norsk arbeidskultur og regler i arbeidslivet.

 – Praksis er en god måte å lære språket og bli integrert på for veldig mange. Møtet med norske arbeidsplasser er et veldig viktig verktøy, sier Solveig.

Solveig er integreringskonsulent hos Fønix og ofte en av de første flyktninger møter på sin vei mot jobb og utdanning. Sammen med NAV har hun laget en individuell plan for Nour slik at hun kan bli sykepleier i Norge. – Jeg er så imponert over Nour, forteller Solveig. – Hun er målretta, motivert, sterk og ryddig. Det har hjulpet henne masse! 

Drømmen om sykepleien

Nour jobbet fem år som engelsklærer før hun kom til Norge. Da krigen brøt ut måtte hun ta seg jobb på et sykehus. Sykepleieryrket har en helt annen status i Norge enn i hjemlandet, forteller hun. – Egentlig har jeg drømt om å bli sykepleier hele livet, men familien min mente at jeg skulle bli lærer. Sykepleie i Syria dreier seg stort sett om å dele ut medisin. Omsorgsbiten er det de pårørende som tar seg av.

Takket være introduksjonsprogrammet til Sandefjord kommune, NAV og en god individuell plan og karriereveiledning fra Fønix er Nour godt i gang med å oppnå drømmen. Og hun trives godt på sykehjem. – Jeg er så fornøyd med den jobben jeg har nå på Nes Bo- og behandlingssenter.  Det beste med jobben er menneskene. Jeg lærer så mye av dem. Ikke minst at livet er kort og man må leve hver eneste dag. Jeg har veldig lyst å jobbe på sykehjem med eldre etter endt utdannelse.

– Ikke gi opp selv om du føler deg trist og usikker. Språk er nøkkelen til jobb, kultur og til å bli integrert i samfunnet. Språk er nøkkelen til å lykkes i livet. Ikke gi opp selv om det kan føles tungt, er Nours råd til andre som er nye i Norge.

Et fotfeste i arbeidslivet

Toril Gogstad er administrerende direktør i Fønix. Hun mener at Nour er et godt eksempel på integrering av flyktninger med høy kompetanse fra hjemlandet.

 – Flyktninger med utdannelse og kompetanse fra hjemlandet er en stor ressurs for det norske samfunnet. Vi må benytte denne kompetansen ved å gi mulighet for videreutvikling og utdanning i Norge for å passe inn i det norske arbeidslivet, til beste både for den enkelte og for oss som samfunn. Ufaglærte jobber er mangelvare og må forbeholdes de som ikke har ressurser til utdanning. Nour viser oss et meget godt eksempel på hvordan vi integrerer en flyktning med høy kompetanse fra hjemlandet.

 – Tidlig avklaring av egnet jobb i Norge, språkopplæring i norsk tilrettelagt for å lære norsk på et høyt nivå og rettet mot en sykepleieutdanning, i tillegg til parallellitet i språkopplæring og videregående skole. Et fotfeste i arbeidslivet som både trener språk og gir økonomi for å gjennomføre en høyskoleutdanning.