Ny og viktig jobbformidling i dag!

27. september 2021

«Jeg har fått hjelp til å se mine muligheter og kvaliteter på en ny måte.

Det jeg i hovedsak trengte hjelp til var å finne motivasjon for å komme meg videre og søke nye jobber, og å bli bevisst mine ressurser og muligheter i forhold til jobb.

Da jeg startet i Fønix klarte jeg ikke å se veien videre i forhold til jobb. Jeg hadde mange negative opplevelser med meg fra den siste jobben, de har jeg fått hjelp til å bli ferdig med og å ”rydde bort”.

Jeg har fått selvtilliten tilbake, blitt bevisst mine ressurser og hva jeg kan bidra med.   

Mine mest positive erfaringer knyttet til samarbeidet med Fønix er først og fremst de personene jeg har møtt.

De har vært dyktige, positive og motiverende. Jeg føler at jeg har blitt sett, og blitt tatt på alvor, samtidig som jeg også har blitt utfordret på de områdene der jeg har trengt det.»