Lærekandidat

– Tilrettelagt opplæring i bedrift

Lærekandidatordningen bidrar til at flere lykkes med og gjennomfører videregående opplæring. I Fønix tilbyr vi individuell opplæring som gir høyest mulig kompetanse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov.

En lærling skal nå alle målene i læreplanen, mens en lærekandidat har som mål å oppnå arbeidsoppgaver innenfor en begrenset del av læreplanen.

Hvordan fungerer lærekandidatordningen via Fønix?

Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med vår lærebedrift som tilbyr følgende fag:

 • Bakerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Ernæringskokkfaget
 • Logistikkfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Snekkerfaget
 • Vaskerifaget

 

Vi tilrettelegger for at elevene skal mestre oppgaver innenfor et begrenset antall læremål ved å følge en tilrettelagt lærekandidatplan (fagplanen) som hver enkelt lærekandidat skal arbeide etter.

Våre lærekandidatplasser er tilrettelagt slik at alle skal kunne bidra og lære på sin måte og samtidig få mulighet til å delta i arbeidslivet med alt det innebærer av mestringsfølelse, sosialt felleskap og personlig utvikling.

Du får lønn som lærekandidat

Som lærekandidat får du lønn av oss i tillegg til eventuell uføretrygd. Les mer på www.oktav.no

Slik er opplæringsløpet for lærekandidater

 1. Søknadsfrist: 1. februar – skolen bistår i søknadsprosessen
 2. Oppstart for lærekandidatene skjer som oftest i august
 3. Du mottar motivasjonslønn under utdanningsløpet
 4. Bestått kompetanseprøve gir kompetansebevis

Lærekandidater som fullfører eller avslutter sitt læreløp har mulighet til å søke om:

Hva er forskjellen på lærling og lærekandidat?

En lærling skal nå alle målene i læreplanen, mens en lærekandidat har som mål å oppnå arbeidsoppgaver innenfor en begrenset del av læreplanen.

Etter endt opplæring får du et kompetansebevis – i stedet for fagbrev – som viser din kompetanse innenfor et fagområde. Kompetansebeviset er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev.

Du prøves ut fra de målene som er blitt fastsatt for opplæringen din. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole for å bli lærekandidat. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense.

Læretiden varierer fra 1-4 år, og planen for opplæringen lages etter hva du kan og hva du ønsker å lære.

Elever som går 2 året på videregående skole og som ønsker å bli lærekandidat kan gjennomføre yrkesfaglig fordypning over 2 perioder i Vg2. (10 dager høstsemester og 10 dager vårsemester).

Vi hjelper deg å lykkes med tilrettelagt opplæring i bedrift!

Lærekandidatordningen bidrar til at flere lykkes med, og gjennomfører videregående opplæring.

Målet er å tilby en individuell opplæring som gir høyest mulig kompetanse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov.

Ønsker du å vite mer?

Ta en uforpliktende prat om lærekandidatplass med oss.

Marianne Lie, opplæringskoordinator i Fønix

Marianne Lie

Opplæringskoordinator