Samarbeid som fungerer

27. september 2021

Ringer i Vannet diplom til Euroskilt i Tønsberg

Euroskilt sin avdeling i Tønsberg har 33 ansatte, og driver med produksjon, sammensetting og sluttkontroll av veg skilting, vegmerking, skilting på flyplasser og for Jernbaneverket.  Alle ser vi disse lysende skiltene hver dag, men tenker ikke over at dette faktisk er teknologi på høyt plan, hvor mye av dette kommer fra Tønsberg.  Hovedavdelingen deres ligger på Vingrom ved Lillehammer

Marit K. Helle startet i mars 2016 opp i arbeidspraksis gjennom arbeids- og inkluderingsbedriften Fønix hos Euroskilt, og jobbet i begynnelsen i produksjonen for å bli kjent med produktene og få en god kunnskap om teknologien, nå er hun ansatt som ingeniør i utviklingsavdelingen, foreløpig i 40 % stilling, men har håp om å kunne klare å øke denne.  Hun synes det er viktig at folk i vanskelige situasjoner får en mulighet til å vise at de duger.

Ragnhild Hallenstvedt som er prosjektleder hos Euroskilt er kjempefornøyd med hvordan samarbeidet med Fønix og Ringer i Vannet har fungert, men innrømmer også at det er utfordrende å lære opp mennesker som trenger en del oppfølging.  De synes samfunnsansvaret er viktig å ta og at det er moro å være med å bidra.  Vi gratulerer Euroskilt med ansettelsen, og er overbevist om at de kommer til å ansette flere.

På bilder ser vi Marit sammen med Ragnhild fra Euroskilt og Jorunn fra Fønix.