Sykefravær: Hva kan ledere spørre om og ikke?

Kaja Selnes, seniorrådgiver og sykefraværsekspert i Fønix

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Kaja om hva ledere kan spørre sykmeldte om

Hva kan man spørre den sykmeldte om som leder?

– I utgangspunktet kan man spørre om alt, med unntak av diagnose. Men jeg tenker at det ikke kommer an på hva man spør om, men at det er en dialog. En god regel er at man kan spørre generelt. Hvordan har du det? Hva tenker du om veien videre? Hvordan har du det på jobb? Hva kan plan og løsning være? Hvilke tiltak bør vi starte med?

Kan man spørre om diagnose?

– Nei, du kan ikke spørre direkte om diagnose, men du kan spørre hvordan diagnosen påvirker arbeidsevnen, altså funksjonen i jobb.

Har leder lov til å si opp noen på grunn av sykefravær?

– I Norge har vi et godt oppsigelsesvern, så i utgangspunktet kan du ikke si opp en ansatt som er sykmeldt. Men når den ansatte har vært sykmeldt i mer enn et år, så stiller saken seg annerledes. Da kan man bli sagt opp, men det må foreligge en saklig grunn. En saklig grunn kan være hyppig eller langvarig sykefravær.

Hvem eier en sykemelding? Bare den ansatte eller også arbeidsgiver?

– En sykemelding er i utgangspunktet ikke en privatsak, det er årsaken til sykemeldingen som er privat. Man kan si at sykemeldingen eies både av arbeidstaker og arbeidsgiver, for den skal inneholde en vurdering av arbeidsevne og eventuelle behov for tilrettelegginger.

Kan leder bestride en sykemelding?

– Ja, så sant det foreligger rimelig tvil om at sykefraværet skyldes sykdom.

Har du noen tips til hvordan man kan gå fram for å stille de litt vanskelige spørsmålene?

– Ha fokus på funksjon til arbeid og vær løsningsorientert. Mye er gjort ved å forebygge, dette handler om dialogen i forkant. God dialog er nøkkelen til alt.

Kajas 3 huskeregler for hva ledere kan spørre sykemeldte om

  1. Still åpne spørsmål
  2. Husk at alt blir lettere med god dialog
  3. Ha fokus på funksjon og vær løsningsorientert

Relevant innhold

Verdifull hjelp ved utfordrende sykefravær

Verdifull hjelp ved utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line om fordelene med Ekspertbistand. Hva er fordelene med å få hjelp fra en nøytral tredjepart i arbeidet med utfordrende sykefraværssaker? – Det aller viktigste er at den ansatte kan få lov til å snakke fritt ut fra sin...

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line Therese Hognes gir sine beste tips og råd til ledere for oppfølging av utfordrende sykefravær. Hva kan ledere gjøre når dialogen med den sykmeldte har låst seg? – Tør å stille de vanskelige spørsmålene. Det å bli stilt...

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Hvordan står du som arbeidsgiver stødig i håndteringen av utfordrende sykefravær? Nøkkelen til god sykefraværsoppfølging ligger i tett oppfølging og åpen kommunikasjon mellom arbeidsgiver og den sykemeldte. Mange ledere er usikre på hvordan de skal håndtere...