Verdifull hjelp ved utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line Therese Hogsnes i Fønix

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line om fordelene med Ekspertbistand.

Hva er fordelene med å få hjelp fra en nøytral tredjepart i arbeidet med utfordrende sykefraværssaker?

– Det aller viktigste er at den ansatte kan få lov til å snakke fritt ut fra sin situasjon, dette kan løsne på veldig mye. Vi kan bidra til å åpne en dialog som har blitt fastlåst, og leder får sin situasjon sett og får løftet fram bildet.

– I Ekspertbistand har vi også anledning til å samarbeide med fastleger, NAV og andre involverte, med den ansattes samtykke selvfølgelig. Vi kan bidra til at alle trekker i samme retning og det kan skape bevegelse i saken.  

Er det andre fordeler du vil trekke fram?

– Vi utarbeider en anbefalt oppfølgingsplan hvor vi ser på konkrete punkter som den ansatte og leder kan jobbe videre med. Prosessen er ikke over når vi trekker oss ut, da har vi laget et arbeidsverktøy som de kan bruke videre.

3 fordeler med ekspertbistand

  1. Leder får hjelp til å se hele bildet
  2. Det kan bli lettere å snakke fritt
  3. Hjelp til å trekke i samme retning

Relevant innhold

Sykefravær: Hva kan ledere spørre om og ikke?

Sykefravær: Hva kan ledere spørre om og ikke?

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Kaja om hva ledere kan spørre sykmeldte om Hva kan man spørre den sykmeldte om som leder? – I utgangspunktet kan man spørre om alt, med unntak av diagnose. Men jeg tenker at det ikke kommer an på hva man spør om, men at det er en...

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line Therese Hognes gir sine beste tips og råd til ledere for oppfølging av utfordrende sykefravær. Hva kan ledere gjøre når dialogen med den sykmeldte har låst seg? – Tør å stille de vanskelige spørsmålene. Det å bli stilt...

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Hvordan står du som arbeidsgiver stødig i håndteringen av utfordrende sykefravær? Nøkkelen til god sykefraværsoppfølging ligger i tett oppfølging og åpen kommunikasjon mellom arbeidsgiver og den sykemeldte. Mange ledere er usikre på hvordan de skal håndtere...