Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line Therese Hogsnes i Fønix

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line Therese Hognes gir sine beste tips og råd til ledere for oppfølging av utfordrende sykefravær.

Hva kan ledere gjøre når dialogen med den sykmeldte har låst seg?

– Tør å stille de vanskelige spørsmålene. Det å bli stilt spørsmål gjør også at jeg som ansatt føler meg sett av deg. Jeg tror de fleste av oss liker å bli både sett og hørt, det ligger en anerkjennelse i det og anerkjennelse er en god følelse. Da kan det være lettere å snakke om vanskelige ting etterpå.

Hva er det viktigste for god oppfølging?

– Det aller viktigste er å ha en fortløpende dialog med den sykmeldte. Nærheten til arbeidsplassen og arbeidsgiveren er viktig, både med en gang og etter hvert som tida går. Jo lenger tid du er borte fra arbeidsplassen, jo vanskeligere å komme tilbake. Å ha en fortløpende dialog med den ansatte er derfor punkt 1.

Andre ting som er viktig?

– Det er også viktig å huske på at det å være tydelig og omsorgsfull ikke er motstridende. Når man er tydelig, så kan man være omsorgsfull samtidig fordi man vil den ansattes beste. Men det er noen grenser her også, det er noen rammer for hvor man kan bevege seg innenfor. Å være tydelig på dét – at «det er sånn det er her hos oss» – ligger det både ansvar og omsorg i.

Noen tips til leder for dialogen med den sykmeldte?

– Balansér budskapet ditt når du snakker med den ansatte, sånn at både vedkommendes ressurser og problematikken dere står oppe i kommer fram. Det må ikke bare være fokus på belastningen i dette, det er også viktig å kommunisere at vedkommende ressurser ønskes tilbake til arbeidsplassen.

– Jeg tenker også at du som leder i dette tilfellet er den som er frisk, mens den som er sykmeldt er den som er syk. Ha dét i bakhodet når samtalen gjennomføres.

Hva er fordelene ved å få hjelp fra en nøytral tredjepart, som Fønix?

– Den største fordelen er at arbeidsgiver får hjelp av en nøytral part som ikke kjenner historikken fra før av og som ikke har følelser involvert. Man får inn en hjelp som kan se både den ansattes situasjon og din situasjon som arbeidsgiver utenfra. Det er viktig å få løftet det store bildet opp igjen og se ting utenfra.

Hva vil du si til en leder som opplever å ikke komme videre med en utfordrende sykefraværssak?

– Jeg ville bedt vedkommende ta kontakt med oss som driver med Ekspertbistand. Søk oss opp på nettsidene våre, der står det masse informasjon om Ekspertbistand og hvem du skal kontakte for å få nærmere informasjon på hvordan du skal søke. Ikke vent, det blir ikke bedre av det.

Lines 3 tips til oppfølging av sykefravær

  1. Tør å stille de vanskelige spørsmålene
  2. Vis forståelse for den ansattes situasjon
  3. Vær tydelige på hensikten med det du gjør

Relevant innhold

Verdifull hjelp ved utfordrende sykefravær

Verdifull hjelp ved utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line om fordelene med Ekspertbistand. Hva er fordelene med å få hjelp fra en nøytral tredjepart i arbeidet med utfordrende sykefraværssaker? – Det aller viktigste er at den ansatte kan få lov til å snakke fritt ut fra sin...

Sykefravær: Hva kan ledere spørre om og ikke?

Sykefravær: Hva kan ledere spørre om og ikke?

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Kaja om hva ledere kan spørre sykmeldte om Hva kan man spørre den sykmeldte om som leder? – I utgangspunktet kan man spørre om alt, med unntak av diagnose. Men jeg tenker at det ikke kommer an på hva man spør om, men at det er en...

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Hvordan står du som arbeidsgiver stødig i håndteringen av utfordrende sykefravær? Nøkkelen til god sykefraværsoppfølging ligger i tett oppfølging og åpen kommunikasjon mellom arbeidsgiver og den sykemeldte. Mange ledere er usikre på hvordan de skal håndtere...