Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning der bedriften din kan søke om midler til kurs, som skal bidra til at voksne får styrket de grunnleggende ferdighetene sine – og være bedre rustet til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Gjennom Kompetansepluss kan bedriften skreddersy bedriftsintern opplæring som sikrer at ansatte med liten formell kompetanse får kurs som er tilpasset de arbeidsoppgavene de utfører.

Du kan søke tilskudd til opplæring / kurs i grunnleggende ferdigheter og norsk.

Fønix er godkjent opplæringsleverandør

Midler fra Kompetansepluss forutsetter samarbeid mellom din bedrift og en godkjent opplæringsleverandør. Fønix har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av opplæring i grunnleggende ferdigheter og er godkjent som leverandør av Kompetansepluss.

Midler fra Kompetansepluss kan også brukes som forberedelser for ansatte som ønsker å ta teoriopplæring til fagbrev som praksiskandidater.

Hvorfor skal din bedrift søke om midler gjennom Kompetansepluss?

  • Opplæringen gjennom Kompetansepluss tar utgangspunkt i de daglige arbeidsoppgavene de ansatte utfører, og gir dem større TRYGGHET med tanke på å takle endringer i arbeidshverdagen.
  • Opplæringen tilrettelegges i samarbeid med bedrift og ansatte og forankres i «bedriftens indre liv». Det betyr bl.a. at vi bruker bedriftens egne interne rutiner, arbeidsmåter og materiell i undervisningen.
  • Opplæring fører til færre feil, bedre rapportering og mer motiverte og selvgående ansatte.
  • Opplæring gir bedre forståelse av instrukser og rutiner og smidigere drift og bedre kundeservice.
  • Opplæringen kan også brukes som grunnlag for annen bedriftsintern videreutdanning som for eksempel fagbrevopplæring, sertifisering eller obligatorisk etterutdanning.

Våre samarbeidspartnere

Sandefjord kommune

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent