Fagopplæring

Norske bedrifter har et stort behov for faglært arbeidskraft. For å dekke behovet for fagarbeidere i fremtiden, er det ikke nok at unge velger fagutdanning. Voksne ufaglærte i jobb må også få sjansen til å ta fagbrev.
Fønix har lang erfaring med fagbrevopplæring for voksne. I 2020 fikk mer enn 500 ansatte i bedrifter fagbrev gjennom Fønix.

Fagopplæring i arbeidslivet

Vi leverer fagopplæring til bedrifter i hele Sør-Norge. Opplæringen gjennomføres både som klasseromsundervisning og digitalt.

Våre største fagbrevområder er helsefag, logistikkfag, industriell matproduksjon, produksjonsteknikk, gjenvinningsfaget og salgsfaget.

Vi arrangerer hovedsakelig bedriftsinterne kurs for ansatte fra én bedrift eller kurs for flere bedrifter i samme bransje. Vi skreddersyr opplæringen slik at den passer for bedriften.

Arbeidsnorsk

  • Opplæringen tar utgangspunkt i de arbeidsoppgavene de ansatte utfører i arbeidshverdagen.
  • Opplæringen fører frem til en tverrfaglig eksamen som kan avlegges to ganger pr. år – i juni eller desember.
  • Opplæringen er fleksibel og kan starte på kort varsel.

Veien til fagbrev

Fagbrev som praksiskandidat er en dokumentasjonsordning. Alle kan gå opp til tverrfaglig eksamen, men det er en fordel at den ansatte har noen års erfaring fra det aktuelle fagområdet.

Fagbrevet tar man gjennom en tverrfaglig skriftlig eksamen, samt dokumentasjon av 5 års allsidig praksis.
Fagbrev er med på å synliggjøre de ansattes kompetanse. Samtidig bidrar det til økt kvalitet og anbudsstyrke i bedriften.

Fagopplæringen tilrettelegges i samarbeid med bedriften og forankres i «bedriftens indre liv». Det betyr at vi bruker bedriftens egne interne rutiner, arbeidsmåter og materiell i undervisningen.

Fønix bistår bedriften i å søke finansiering av fagopplæring. Vi har god erfaring med ulike finansieringsordninger.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Kontaktperson Bedrift Opplæring Fagopplæring

Marit Borch Becker

Bedriftskonsulent