Fagopplæring for dine ansatte

Har du flinke medarbeidere uten formell utdanning? Da bør du hjelpe dem å ta fagbrev mens de er i jobb!

Norske bedrifter har et stort behov for faglært arbeidskraft. For å dekke behovet for fagarbeidere i fremtiden, er det ikke nok at unge velger fagutdanning. Voksne ufaglærte i jobb må også få sjansen til å ta fagbrev.

Fønix har lang erfaring med fagbrevopplæring for voksne. I 2022 fikk mer enn 550 ansatte i bedrifter fagbrev gjennom Fønix.

Derfor bør du tilby dine ansatte å ta fagbrev gjennom jobben

  • Fagbrev er med på å synliggjøre de ansattes kompetanse.
  • Faglærte ansatte bidrar til økt kvalitet og anbudsstyrke i bedriften.
  • Fagopplæringen tilrettelegges i samarbeid med bedriften og forankres i «bedriftens indre liv». Det betyr at vi bruker bedriftens egne interne rutiner, arbeidsmåter og materiell i undervisningen.
  • Fønix bistår bedriften i å søke finansiering av fagopplæring. Vi har god erfaring med ulike finansieringsordninger.

To veier til fag-/svennebrev for dine ansatte

Fagbrev som praksiskandidat

Som praksiskandidat må du ha minst fem års praksis i faget du ønsker å melde deg opp til fag- eller svenneprøve i og bestått teoretisk vg3-eksamen. Du trenger ikke å være i jobb nå for å søke om å bli praksiskandidat.

Fønix er godkjent opplæringsbedrift og gir deg opplæring fram til den teoretiske eksamen i faget.

Fagbrev på jobb

Dette er en ordning som gir deg som voksen arbeidstaker muligheten til å ta fagbrev mens du jobber.

Dette er for deg som har erfaring fra en bestemt bransje eller yrke, men som ikke har formell utdanning eller fagbrev. Med «Fagbrev på jobb» kan du kombinere arbeid med utdanning, og lære teori og praksis parallelt.

Fønix er godkjent opplæringsbedrift og gir deg opplæring fram til den teoretiske eksamen i faget.

Fagopplæring i arbeidslivet hos Fønix

Vi leverer fagopplæring til bedrifter i hele Sør-Norge. Opplæringen gjennomføres både som klasseromsundervisning og digitalt – samtidig som de ansatte er i jobb.

Fønix arrangerer hovedsakelig bedriftsinterne kurs for ansatte fra én bedrift eller kurs for flere bedrifter i samme bransje. Vi skreddersyr opplæringen slik at den passer for bedriften

Våre kurstilbud

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Marit Borch Becker

Marit Borch Becker

Bedriftskonsulent