Informasjon og påmelding / Information and registration

Vi har oppstart av nye kurs to ganger i året. / We start new courses twice a year.

Information and registration/Informasjon og påmelding
NB! For information in English, please scroll and read further down!

 

 

NORSKURS PÅ DAGTID:

 

Vi har oppstart av nye kurs to ganger i året:

  • Høstsemesteret går fra uke 33 til uke 51. Frist for påmelding til høstsemesteret: 01. juni. 
  • Vårsemesteret går fra uke 02 til uke 24Frist for påmelding til Vårsemesteret: 01. november.

 

Kurset gjelder for deltagere med rett og plikt til 600 timer obligatorisk norsk- og samfunnskunnskapsundervisning, og for betalende deltagere uten rett og plikt.

Vi tilbyr kurs på følgende nivåer: Grunnleggende lese- og skriveopplæring /alfabetisering, A1, A2, B1, B2.

Våre kurs varer i 17 uker på høsten og 19 uker på våren, med 16 timer pr uke, 4 dager i uken (mandag, tirsdag, torsdag, fredag).

Adresse : Skolmar 12, 3232 Sandefjord.


NIVÅTEST:
Nye elever som har studert norsk tidligere, eller kan noe norsk fra før, vil bli kartlagt og testet for å vurdere riktig nivå og klasse. Du må møte til avtalt tidspunkt for testen for å få starte på norskkurset.
Du blir kontaktet angående dato for nivåtest etter vi har mottatt påmeldingsskjema.

 

PRIS for norskkurs på dagtid:

Fire dager per uke (16 timer per uke) koster 13 000 NOK 

Utgifter til bøker kommer i tillegg. 
Betaling med bankkort eller VIPPS i resepsjonen første skoledag.

Vi tar dessverre ikke imot kontant betaling. 

Vi kan sende faktura dersom din arbeidsgiver eller andre skal betale for kurset..

 


KURSSTART:
Neste kurs starter 07. januar  2019
Påmeldingsfrist: 01. november 2018

Test: Dersom du har studert norsk tidligere, blir du kontaktet angående dato for nivåtest etter mottatt påmeldingsskjema.
Betalingsfrist: Første uke etter kursstart.

 

 

NORSKURS PÅ KVELDSTID:

 

Vi har oppstart av nye kurs to ganger i året:

  • Høstsemesteret går fra uke 33 til uke 51. Frist for påmelding til høstsemesteret: 01. juni. 
  • Vårsemesteret går fra uke 02 til uke 24Frist for påmelding til Vårsemesteret: 01. november.

 

Kurset gjelder for deltagere med rett og plikt til 600 timer obligatorisk norsk- og samfunnskunnskapsundervisning, og for betalende deltagere uten rett og plikt.

Vi tilbyr kveldskurs på følgende nivåer: Grunnleggende lese- og skriveopplæring nivå A1 -A2 og nivå A2-B1.
Våre kurs varer i 17 uker på høsten og 19 uker på våren, med 6 timer pr uke, 2 kvelder i uken (mandag og torsdag)
NB! Med forbehold om nok søkere!

 

ADRESSE : Skolmar 12, 3232 Sandefjord.

TIDSPUNKT:

16.00-18.00: Nivå A1-A2
18.30-20.30: Nivå: A2-B1

 

PRIS for norskkurs på kveldstid:

To kvelder per uke (6 timer ) koster 6800 NOK

Utgifter til bøker kommer i tillegg. 

Betaling med bankkort eller VIPPS i resepsjonen første skoledag. Vi tar dessverre ikke imot kontant betaling. 

Vi kan sende faktura dersom din arbeidsgiver eller andre skal betale for kurset.

 


KURSSTART:
Neste kurs starter 07. januar 2019
Påmeldingsfrist: 01. november 2018
Nivåtest: 
Dersom du har studert norsk tidligere, blir du kontaktet angående dato for nivåtest etter mottatt påmeldingsskjema.
Betalingsfrist: Første uke etter kursstart.

 

For å registrere deg til norskkurs, 

 Last ned registreringsskjema her

 

 

INFORMATION IN ENGLISH:

 

We start new courses two times a year:

  • Fall term starts in week 33 and goes through week 51Registration deadline is June 1st.
  • Spring term starts in week 02 and goes through week 24Registration deadline is November 1st.


For more information about our courses and how to apply, please read below:

 

Daytime courses:

This course is for students who will learn Norwegian on a daily basis, Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 08:30-12:00.
We have courses from level A1 - B2. (Beginner - advanced)

 

Evening Courses: 

This course is for students who will study norwegian in the evenings, two evenings pr week (Monday and Thursday)

We have courses from level A1- B1 (Beginner-advanced)


New students that have learned some Norwegian before, will be testet before the start of the course, in order to put you at the right level. You are imposed to take this test before you can enter a course.

The courses will last for 17 weeks from August - December and for 19 weeks from January -June.

The courses take place at Skolmar 12, 3232 Sandefjord.

 

PRICES:


Daytime course: 4 days pr. week (16 hours per week) costs 13 000 NOK 
Evening course:
 2 evenings pr. week (6 hours per week) costs 6 800 NOK

Books will come in addition.

 

Pay by card or Vipps in the reception desk on your first day. We do not accept cash payment. 

We will send an invoice only if your employer or others are paying for the course.

Next course starts January 7th 2019.

Registration deadline:  November 1st 2018.
Payment deadline: 
The first day of the course

 

To register for the course please click on the link below:

REGISTRATION

 

 

 

Ta kontakt
quite

Learning norwegian?
Apprende norvégien?
Nauka Norweski?
Imparare norvegese?