Informasjon og påmelding / Information and registration

Vi har oppstart av nye kurs to ganger i året. / We start new courses twice a year.

Information and registration/Informasjon og påmelding
NB! For information in English, please scroll and read further down!

 

 

NORSKURS PÅ DAGTID:

 

Neste norskkurs på starter 12 august  2019!

 

Vi har oppstart av nye kurs to ganger i året:

  • Høstsemesteret går fra uke 33 til uke 51. Det er løpende opptak til dagkurs frem til 15. oktober.
  • Vårsemesteret går fra uke 02 til uke 24.   Det er løpende opptak til dagkurs frem til 1. april.

NB!

Dersom du har rett og/eller plikt til 300/600 timer norsk og samfunnskunnskap, har du rett til å starte norskkurs innen tre måneder fra vedtaksdato. Dersom du ønsker å starte norskkurs utenom semesterstart, vennligst ta kontakt.

 

 Kurset gjelder for deltagere med rett og/eller plikt til 300/600 timer obligatorisk norsk- og samfunnskunnskapsundervisning, og for betalende deltagere uten rett og plikt.

Vi tilbyr kurs på følgende nivåer: Grunnleggende lese- og skriveopplæring /alfabetisering, A1, A2, B1, B2.

Våre kurs varer i 17 uker på høsten og 19 uker på våren, med 20 timer pr uke, mandag-fredag.

 

ADRESSE : 

Skolmar 12

3232 Sandefjord.


NIVÅTEST:
Nye elever som har studert norsk tidligere, eller kan noe norsk fra før, vil bli kartlagt og testet for å vurdere riktig nivå og klasse. Du må møte til avtalt tidspunkt for testen for å få starte på norskkurset.
Du blir kontaktet angående dato for nivåtest etter vi har mottatt påmeldingsskjema.

 

PRIS FOR NORSKKURS PÅ DAGTID:  13 000 NOK 

Utgifter til bøker kan komme i tillegg. 
Betaling med bankkort eller VIPPS i resepsjonen første skoledag. Vi tar ikke imot kontant betaling. 

Vi kan sende faktura dersom din arbeidsgiver eller andre skal betale for kurset..

 

 

FOR Å REGISTRERE DEG:  

 Last ned registreringsskjema her 

 

 

 

NORSKURS PÅ KVELDSTID:

Med forbehold om nok søkere.

NB! Kveldskurset høsten 2019 er kansellert på grunn av for få deltagere.

 

Vi har oppstart av nye kurs to ganger i året:

  • Høstsemesteret går fra uke 33 til uke 51. Frist for påmelding til høstsemesteret: 01. juni. 
  • Vårsemesteret går fra uke 02 til uke 24.  Frist for påmelding til Vårsemesteret: 01. november.

NB!

Ta gjerne kontakt dersom du søker etter fristen, det kan fortsatt være ledige plasser.

Dersom du har rett og/eller plikt til 300/600 timer norsk og samfunnskunnskap, har du rett til å starte norskkurs innen tre måneder fra vedtaksdato. Dersom du ønsker å starte norskkurs utenom semesterstart, vennligst ta kontakt.

 

Kurset gjelder for deltagere med rett og/eller plikt til 300/600 timer obligatorisk norsk- og samfunnskunnskapsundervisning, og for betalende deltagere uten rett og plikt.

Vi tilbyr kveldskurs på følgende nivåer: Grunnleggende lese- og skriveopplæring nivå A1 -A2 og nivå A2-B1.
Våre kurs varer i 17 uker på høsten og 19 uker på våren, med 6 timer pr uke, 2 kvelder i uken (mandag og torsdag)

 

NIVÅTEST: 

Dersom du har studert norsk tidligere, blir du kontaktet angående dato for nivåtest etter mottatt påmeldingsskjema.

 

ADRESSE: 

Skolmar 12

3232 Sandefjord.

 

TIDSPUNKT:

16.00-18.00: Nivå A1-A2
18.30-20.30: Nivå: A2-B1

 

PRIS FOR NORSKKURS PÅ KVELDSKURS:   6800 NOK

Utgifter til bøker kan komme i tillegg. 

Betaling med bankkort eller VIPPS i resepsjonen første skoledag. Vi tar ikke imot kontant betaling. 

Vi kan sende faktura dersom din arbeidsgiver eller andre skal betale for kurset.

 

 

FOR Å REGISTRERE DEG:  

 Last ned registreringsskjema her

 

 

INFORMATION IN ENGLISH:

 

 

DAYTIME COURSES:                                                                            The nex daytime course starts August 12th 2019!

 

This course is for students who will learn Norwegian on a daily basis, Monday - Friday from 08:30-12:00.
We have courses from level A1 - B2. (Beginner - advanced)

 

We start new daytime courses two times a year:

  • Fall term starts in week 33 and goes through week 51.  We have continuous admissions until October 15th.
  • Spring term starts in week 02 and goes through week 24. We have continuous admissions until April 1st.

The courses will last for 17 weeks from August - December, and for 19 weeks from January -June.

NB!

Please contact us if you have missed the deadline, there might still be room for more participants.

If you are entitled and/or obligated to participate in 300/600 hours of Norwegian and Civic life (Norwegian Language and Civic life for Adult Immigrants Programme), you have the right to start Norwegian lessons within three months of your first residence permit. If you wish to start the course in the middle of the original semester, please send a registration form and we will contact you.

 

   

EVENING COURSES  NB! The evening course is cancelled for this semester, due to not enough participants!

We start new evening courses two times a year - With reservation there is enough participants!

  • Fall term starts in week 33 and goes through week 51.  Registration deadline is June 1st.
  • Spring term starts in week 02 and goes through week 24.  Registration deadline is November 1st.

The courses will last for 17 weeks from August - December, and for 19 weeks from January -June.

 

This course is for students who will study norwegian in the evenings, two evenings pr week (Monday and Thursday)

We have courses from level A1- B1 (Beginner-advanced)

 

LEVEL TEST:

New students that have learned some Norwegian before, will be testet before the start of the course, in order to put you at the right level. You are imposed to take this test before you can enter a course.

 

ADRESS:

Skolmar 12

3232 Sandefjord

 

PRICES:


Daytime course: 13 000 NOK (20 hours pr week) 
Evening course:
   6 800 NOK  (6 hours pr week)

Payment for books may come in addition.

Pay by card or Vipps in the reception desk on your first day. We do not accept cash payment. 

We will send an invoice only if your employer or others are paying for the course.

 

 

TO REGISTER FOR NORWEGIAN COURSE, please click on the link below:

REGISTRATION

 

 

 

Ta kontakt
quite

Learning norwegian?
Apprende norvégien?
Nauka Norweski?
Imparare norvegese?