Bransjeprogrammet
– gratis kurs!

Bransjeprogrammet tilbyr gratis kurs eller opplæring som er laget spesielt for det din bransje trenger.

Arbeidslivet har utviklet Bransjeprogrammet for å tilby spesielt tilpassede kurs og utdanninger for ulike bransjer. Disse tilbudene er kostnadsfrie for både kandidaten og bedriften, og kan tas samtidig med jobb. Mange av kursene er tilgjengelige som nettstudier.

Arbeidslivet har utviklet Bransjeprogrammet for å tilby spesielt tilpassede kurs og utdanninger for ulike bransjer.

Økt kompetanseutvikling i utvalgte bransjer

Bransjeprogrammet er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet for å øke kompetanseutvikling i utvalgte bransjer. Målet er å tilby kurs og utdanninger som er relevante for arbeidslivets behov.

Kombiner GRATIS utdanning med jobb

Det er mulig å kombinere utdanningene med nesten full jobb, men det kan være at noen av undervisningstimene foregår i arbeidstiden. Det er viktig å avklare med arbeidsgiveren din før du starter på et slikt tilbud.

Selv om du er permittert eller arbeidsledig, kan du delta på opplæring i Bransjeprogrammet.

Fønix tilbyr gratis kurs og opplæring innen disse bransjene:

Fønix tilbyr gratis norskopplæring innen disse bransjene:

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent