Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging benyttes av bedrifter der ansatte har lange/hyppige sykefravær eller ikke fyller sin stilling. Oppfølging fra Fønix kan gis under sykemelding og mellom sykemeldingsperiodene.

Tjenesten er kostnadsfri, med refusjon fra NAV Arbeidslivssenter gjennom støtteordningen Ekspertbistand. Vi kan hjelpe deg med å søke refusjon.

Fønix – din nøytrale partner ved sykefravær

Vi har erfaringen og tryggheten til å stille de litt vanskelige spørsmålene du kanskje gruer deg for å spørre de ansatte som er mye sykemeldt.

Som nøytral samarbeidspartner har vi fokus på tett dialog med både arbeidsgiver og ansatt. I oppstartsamtale, med begge parter til stede, tar Fønix ansvar for å skape ett godt grunnlag for en ivaretagende prosess.

Vi er opptatt av å skille mellom person og situasjon, for at kommunikasjon og relasjon mellom partene blir ivaretatt.

Vi har erfaringen og tryggheten til å stille de litt vanskelige spørsmålene – De du kanskje gruer deg for å stille.

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line Therese Hognes gir sine beste tips og råd til ledere for oppfølging av utfordrende sykefravær. Hva kan ledere gjøre når dialogen med den sykmeldte har låst seg? – Tør å stille de vanskelige spørsmålene. Det å bli stilt...

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Hvordan står du som arbeidsgiver stødig i håndteringen av utfordrende sykefravær? Nøkkelen til god sykefraværsoppfølging ligger i tett oppfølging og åpen kommunikasjon mellom arbeidsgiver og den sykemeldte. Mange ledere er usikre på hvordan de skal håndtere...

Når situasjonen virker låst kan vi hjelpe deg.

Hvordan jobber vi med sykefraværsoppfølging?

  • Felles oppstart og samtaler med arbeidsgiver og ansatt
  • Veiledning relatert til problemområder og hyppig sykemelding
  • Planer for tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet
  • Rapport til ansatt, arbeidsgiver, NAV og fastlege
  • Dialog med nødvendig nettverk; NAV, fastlege, psykolog o.l.
  • Sluttsamtale med gjennomgang av handlingsplan
  • Fleksibel tidsramme: 4-12 uker etter behov
En nøytral tredjepart som ivaretar de ansatte

Vårt mål er at ansatte skal oppleve arbeidsglede

Fønix er opptatt av at ansatte skal kunne fungere i arbeidslivet til tross for krevende helse- eller livssituasjoner. Vi kartlegger friskfaktorer og energilekkasjer for å fremme arbeidsglede.

Vi har benyttet Fønix i mange vanskelige personalsaker i løpet av de siste årene. For oss var det helt avgjørende å bruke en ekstern ressurs med god kompetanse på veiledning og som samtidig kunne gi klare anbefalinger for veien videre. I sakene opplevde vi å møte velvilje fra IA-kontakten i NAV og høy grad av profesjonalitet fra konsulentene i Fønix

Hildegunn Ytterdal, Seniorrådgiver HR, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Vi løser krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner

Fønix er godkjent leverandør av sykefraværsoppfølging, og har lang og bred erfaring med arbeidsinkludering, veiledning og sykefraværsoppfølging.

Vår kompetanse

Våre rådgivere har kompetanse innen karriereveiledning, organisasjonspsykologi, coaching, HRM, konflikthåndtering, arbeidsrett, ergonomi, sykemelding mm.

Som Norges største leverandør av sykefraværsoppfølging kan vi vise til gode resultater fra samarbeid med små og store bedrifter.