REDUSER SYKEFRAVÆRET

Fønix er en nøytral samarbeidspartner som bidrar til å løse krevende og fastlåste situasjoner.

Oppfølging av sykemeldte

Sykefraværoppfølging:

 • Samtaler med sykemeldt og leder
 • Dialog med nødvendig nettverk; NAV, fastlege, psykolog o.l.
 • Veiledning relatert til problemområder
 • Motivasjon og mestringsstrategier
 • Praktisk arbeidsutprøving etter behov
 • Planer for tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet
 • Fleksibel tidsramme
Info
Fønix - din nøytrale partner i sykefraværsarbeid.

Mange bedrifter opplever å ha ansatte som:     

 • står i fare for å bli sykemeldt
 • er sykemeldt
 • mottar AAP (Arbeidsavklaringspenger)
                                              

Vi har lang erfaring med å hjelpe begge parter der tidligere tiltak ikke har ført til ønsket endring. Vi kan vise til gode resultater fra samarbeid med små og store bedrifter i offentlige og private virksomheter. Ta kontakt for referanser.

 

Ta kontakt
Vårt mål er at ansatte skal oppleve arbeidsglede, og ta ansvar for egen arbeidslivskvalitet og karrière i et arbeidsliv i stadig endring.

Fønix arbeider for at ansatte skal kunne fungere i arbeidslivet til tross for krevende helse- eller livssituasjoner.

Fønix har fokus på god dialog med både ansatt og arbeidsgiver.

Vi er en nøytral samarbeidspartner som bidrar til å løse krevende og fastlåste situasjoner.

Ønsket resultat er å opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold for ansatt.

Dersom prosessen avdekker at fortsatt ansettelse i bedriften ikke er mulig, bidrar vi til raskere avklaring om veien videre.

quite

"Etter en tung periode i livet hvor det meste hadde buttet i mot over lang tid, fikk jeg tilbud via NAV-Arbeidslivssenter og arbeidsgiver om Funksjonsvurdering i Fønix. Det skulle vise seg å være en smart avgjørelse. I løpet av noen få veiledningssamtaler følte jeg at humør og pågangsmot kom tilbake, det var rett og slett gøy å gå på jobb igjen! Sliter du med tunge tanker og en jobb du ikke fikser, ta sjansen det er det lureste jeg har gjort!"

Kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR

«Vi har benyttet funksjonsvurdering i to vanskelige personalsaker i løpet av de siste to-tre årene. For oss var det helt avgjørende å bruke en ekstern ressurs med god kompetanse på veiledning og som samtidig kunne gi klare anbefalinger for veien videre. I begge sakene opplevde vi å møte velvilje fra IA-kontakten i NAV og høy grad av profesjonalitet fra konsulentene i Fønix. Dette bidro til å skape trygge rammer og gjorde at prosessen ble opplevd som god både for medarbeider og arbeidsgiver, og resultatene av prosessene ble også til beste for begge parter.
Dette er et tilbud vi kommer til å benytte oss av også framover nå behovet melder seg.»

Hildegunn Ytterdal
Seniorrådgiver HR, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap