REDUSER SYKEFRAVÆRET

Høyt sykefravær kan være krevende både for medarbeider og bedrift. Vi jobber med ansatte som enten er sykemeldte eller som står i fare for å bli sykemeldt.

Oppfølging av sykemeldte

Sykefraværoppfølging:

 • Oppstartsamtale (med begge parter)
 • Samtaler med arbeidstaker
 • Samtaler med nærmeste leder
 • Trepartsamtaler – eventuelt med NAV, fastlege, psykolog o.l.
 • Veiledning relatert til problemområder
 • Motivasjon og mestringsstrategier
 • Praktisk arbeidsutprøving etter behov
 • Rapport til arbeidstaker og arbeidsgiver, med kopi til NAV og fastlege
 • Forslag til tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet
 • Oppsummeringsmøte og oppfølgingsplan
 • Fleksibel tidsramme: 4-12 uker etter behov.
Info
Fønix - din nøytrale partner i sykefraværarbeid.

Mange bedrifter opplever å ha ansatte som:     

 • står i fare for å bli sykemeldt
 • er sykemeldt
 • mottar AAP (Arbeidsavklaringspenger)
                                              

Vi har lang erfaring med å hjelpe begge parter der tidligere tiltak ikke har ført til ønsket endring. Vi kan vise til gode resultater fra samarbeid med små og store bedrifter i offentlige og private virksomheter.

For IA-bedrifter kan dette være en kostnadsfri bistand, ved å søke tilretteleggingstilskudd. 

FIA-bedrifter kan søke om å få dekket kostnadene. Her finner du søknadsskjema.

 

Ta kontakt
Vårt mål er at ansatte skal oppleve arbeidsglede, og ta ansvar for egen arbeids kvalitet og karrière i et arbeidsliv i stadig endring.

Fønix arbeider for at ansatte skal kunne fungere i arbeidslivet til tross for krevende helse- eller livssituasjoner.

Fønix har fokus på god dialog med både ansatt og arbeidsgiver.

Vi er en nøytral samarbeidspartner som bidrar til å løse krevende og fastlåste situasjoner.

Ønsket resultat er å opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold for ansatt.

Dersom prosessen avdekker at fortsatt ansettelse i bedriften ikke er mulig, bidrar vi til raskere avklaring om veien videre.

quite

"Etter en tung periode i livet hvor det meste hadde buttet i mot over lang tid, fikk jeg tilbud via NAV-Arbeidslivssenter og arbeidsgiver om Funksjonsvurdering i Fønix. Det skulle vise seg å være en smart avgjørelse. I løpet av noen få veiledningssamtaler følte jeg at humør og pågangsmot kom tilbake, det var rett og slett gøy å gå på jobb igjen! Sliter du med tunge tanker og en jobb du ikke fikser, ta sjansen det er det lureste jeg har gjort!"

Kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR

«Vi har benyttet funksjonsvurdering i to vanskelige personalsaker i løpet av de siste to-tre årene. For oss var det helt avgjørende å bruke en ekstern ressurs med god kompetanse på veiledning og som samtidig kunne gi klare anbefalinger for veien videre. I begge sakene opplevde vi å møte velvilje fra IA-kontakten i NAV og høy grad av profesjonalitet fra konsulentene i Fønix. Dette bidro til å skape trygge rammer og gjorde at prosessen ble opplevd som god både for medarbeider og arbeidsgiver, og resultatene av prosessene ble også til beste for begge parter.
Dette er et tilbud vi kommer til å benytte oss av også framover nå behovet melder seg.»

Hildegunn Ytterdal
Seniorrådgiver HR, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap