Slik fungerer arbeidsinkludering gjennom Fønix

Slik fungerer arbeidsinkludering gjennom Fønix

Hege Norøm, leder for NAV-tjenester i arbeidsinkluderingsbedriften Fønix Fønix er en foregangsbedrift for arbeidsinkludering. Men hvordan fungerer det og hva er fordelene for bedriften? Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene i samfunnet vårt for inkludering....
Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Hvordan står du som arbeidsgiver stødig i håndteringen av utfordrende sykefravær? Nøkkelen til god sykefraværsoppfølging ligger i tett oppfølging og åpen kommunikasjon mellom arbeidsgiver og den sykemeldte. Mange ledere er usikre på hvordan de skal håndtere...